Петък, 25 Септември 2020

Понеделник, 11 Февруари 2019 15:37

Бизнесът срещу наредбата за касовите апарати

Търговците масово се притесняват от изтичане на фирмена информация при влизане на наредбата в сила

Новата наредба за промени в софтуера на касовите апарати ще създаде хаос в пазара, предупредиха бизнес организации от няколко бранша. Промените влизат от 31 март, същевременно от ресторанти, търговци на петрол и газ, разработчици на софтуер, туроператури заявиха в един глас по време на дискусия в БСК, че не са готови и на практика от 1 април са принудени да работят в нарушение. Настояването е наредбата да бъде отложена, докато не се проведе широк дебат и разяснителна кампания.

Въпреки нуждата от диалог, представители на Министерството на финансите и на икономиката, както и на НАП не присъстваха на срещата, за да чуят основните проблеми, които ще създаде новата наредба, а бизнесът от своя страна като основно притеснетие изтъкна, че с новите промени ще трябва да осигурят на НАП пълен достъп до всякаква търговска информация, с което ще бъде нарушена фирмената тайна.

Новата наредба на НАП за касовите апарати ще струва на бензиностанциите десетки хиляди евро. Половината от обектите със сигурност няма да са готови, заяви Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

Всяка бензиностанция ще бъде принудена да промени софтуера на касовите апарати. Във всеки обект промяната ще се извършва ръчно в срок до 1 април. В началото на юни наличните фискални апарати ще трябва да се заменят с нови. Надявам се да получим отсрочка от Министерството на финансите, тъй като тази наредба е спусната от там, а не от НАП. Заявяваме го най-отговорно - няма да се справим. Най-оптимистичният срок е краят на август, прогнозира Бенчев.

От 1 април на касовата бележка от бензиностанцията ще пише покупна цена, продажна цена без данъци, размер на ДДС и акцизи.

„Членовете на Българската петролна и газова асоциация не могат да си позволят да работят извън закона и на практика ще се наложи да затворим обекти. За момента не може да се каже дали ще скочат горивата заради новите изисквания. Ясно е обаче, че браншът ще се наложи да инвестира между 800 000 и 1 млн. лева за промените в касовите апарати“, каза още членът на асоциацията.

Според собствениците на десетки фирми са убедени, че може да изтече конфиденциална информация до конкурентите, рецепти, ноу хау, доставчици.

Българската стопанска камара е направила по повод възникналия проблем допитване до над 712 фирми. Голяма част от тях заявяват, че ще са им необходими межди 12 и 18 месеца. Почти всички фирми са заявили, че не са готови да отговорят на изискването с променен касов апарат от 31 март.

71% от запитаните се притесняват, че ще изтече фирмената им информация.

Анкетата на БСК показва още, че 78% от респондентите използват СУПТО, 54% от са запознати с изискванията на Н-18, но 44% имат само частична яснота, а това възпрепятства прилагането на изискванията в определените срокове. На този фон, не е изненадващо, че 65% от анкетираните заявяват, че няма да успеят да изпълнят изискванията на Н-18 в нормативно определения срок (31 март 2019 г.), а други 27% се затрудняват да преценят. Едва 8% декларират готовност да отговорят на изискванията в срок.

95% от участниците в анкетата декларират, че не са подменили своя СУПТО, а като основни причини за това посочват неясноти в Н-18, необходимост от цялостна преработка на софтуера и промяна на цялостната бизнес логика, както и липсата на одобрен от НАП софтуер, който да може да отговори на конкретните нужди на бизнеса.

Едно от големите притеснения на бизнеса е свързано със заложеното в Н-18 задължение за свързване на СУПТО с касовите апарати и предоставяне на source-кода, който представлява обект нa интелектуална собственост. 71% от анкетираните заявяват, че имат притеснения от изтичане на чувствителна фирмена информация, съдържаща се в използвания от тях СУПТО, вкл. рецептурници, търговски надценки и отстъпки, лични данни на клиенти и пациенти (при личните лекари), и т.н.

Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация е категоричен, че половината от бензиностанциите в страната няма да са готови. Проблемът още повече се задълбочава, тъй като ще им се наложи веднъж да инвестират до 31 март и още веднъж през юни, когато влязат промените в Закона за горивата и изискването за допълнителните промени в касовите бележки.

С изказвания и конкретни казуси по темата в обсъждането се включиха представители на Българската петролна и газова асоциация (БПГА), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС), Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската асоциация на заведенията (БАЗ), Конфедерацията на автобусните превозвачи (КАП), Българската е-комерс асоциация (БЕА), Международната данъчна асоциация (IFA), Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), както и на фирми от софтуерния сектор. Всички те изразиха категорична убеденост в невъзможността за изпълнение на изискванията на Наредбата, особено в заложените в нея срокове. Бяха представени множество примери за неадекватност на текстовете в наредбата от гледна точка на съвременното развитие на технологиите, както и на специфичните изисквания на отделните видове бизнеси.

Според адв. Валентин Савов – председател за България на Международната данъчна асоциация (IFA), заради множеството неясноти, заради ограничаването на стопанската инициатива, нарушаване на основни права и свободи, гарантирани от националното и европейското законодателство, заради несъразмерност и нецелесъобразност, дискриминация и редица други причини, Наредбата може и ще бъде оспорена пред съответните органи (например, Европейската комисия, Върховния административен съд, Комисията за защита на конкуренцията и др.

Той резюмира и основните проблемни изисквания, които би следвало да бъдат преработени и/или премахнати изцяло, като рискови, противоречащи на законодателството и на установените правни принципи, прекомерни, неприложими, неизпълними и т.н. Такива са, например:

- Дефинирането на СУПТО, електронен магазин и др., тъй като в момента са възможни всякакви интерпретации;

- Предварителното огласяване до всички ползватели на един софтуер, че той не отговаря на изискванията на Н-18, преди съответният акт да бъде проверен за законосъобразност от съда;

- Задължението за предоставяне на достъп до “одиторския профил“ и директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта СУПТО. Това е неконтролиран достъп до данни за клиенти, отстъпки, номенклатури, доставчици, търговска информация, информация представляваща търговска тайна и ноу-хау;

- Създаването на неоправдани и нецелесъобразни трудности пред бизнеса с оглед въведеното задължение да се въвеждат данни в СУПТО за оператора на СУПТО – служителите по трудов или граждански договор;

- Липсата на възможност за поддържането на тестови и обучителни режими на работа на СУПТО;

- Противоречие със законови начини за предлагане на съобщителни и телекомуникационни услуги чрез тристепенна система препродажба на таксата на SIM картата на крайния потребител.

Пълен видеозапис от дискусията можете да видите ТУК

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар