Вторник, 14 Юли 2020

Четвъртък, 21 Ноември 2019 17:24

Кметът на „Лозенец“ иска премахването на „Златен век“

Константин Павлов е внесъл в ДНСК документ, доказващ, че разрешението за строеж на “Златен век” вече е загубило правното си действие

Искането на новоизбрания районен кмет от „Демократична България“ Константин Павлов е отправено към арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и е подкрепено от становище, съдържащо правните основания за подобна мярка, както и подробен хронологичен преглед на казуса.

Внесеният от Павлов документ ясно доказва, че разрешението за строеж на “Златен век” вече е загубило правното си действие. Становището му идва да запълни шестмесечното мълчание от страна на главния архитект на Столична община (СО), арх. Здравко Здравков, след като през април 2019 г. началникът на ДНСК арх. Несторов го задължи да се произнесе по казуса.

В отделно искане, отправено до Столичния кмет и главния архитект на СО, Павлов настоява за служебно изменение на действащия подробен устройствен план на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, така че да бъдат приведени предвижданията на подробния план с тези на Общия устройствен план в съответствие с действащите законови изисквания.

Според първото разрешение за строеж на "Златен век", издадено на 26 януари 2007 г., височината му може да е 120 м.

Резултат с изображение за златен век артекс

проектно изображение на сградата

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар