Събота, 25 Януари 2020
Петък, 22 Ноември 2019 17:32

Обвинители и следователи от цялата страна се противопоставиха на опитите за политизиране на избора за главен прокурор

В подкрепа на становището на Асоциацията на прокурорите: Не следва да се допуска заради обслужване на определени политически и конюнктурни интереси да бъдат игнорирани чисто професионалните и юридически критерии, смятат магистратите

Прокурорите от Апелативната, Районната и Окръжната прокуратура във Варна, следователите от окръжния следствен отдел в морската столица, както и магистрати и служители от Добрич, Шумен и Силистра, Разград и Апелативната специализирана прокуратура се противопоставиха на опитите за политизиране на избора за главен прокурор.

Декларациите на магистратите идват след становище на съсловната организация, представляваща интересите на обвинителите – Асоциацията на прокурорите в България – изпратено до Висшия съдебен съвет (ВСС), президента Румен Радев и главния съдебен инспектор Теодора Точкова, в което оценява като недопустимо съдии да осъществяват натиск в процедурата за избор на главен прокурор, визирайки подписката на група членове на Съюза на съдиите в България (ССБ).

Становищата на магистратите и служителите също са адресирани до ВСС, президента и главния съдебен инспектор, както и до Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите.

"Прокурорите от Апелативна прокуратура - гр. Варна изцяло подкрепяме изразената позиция на Асоциацията на прокурорите в България във връзка с продължаващото политизиране на избора на главен прокурор. Отправяме призив за прекратяване на опитите за политизиране на избора за главен прокурор, тъй като подобен подход е деструктивен и уронва престижа на съдебната власт. Не следва да се допуска заради обслужване на определени политически и конюнктурни интереси да бъдат игнорирани чисто професионалните и юридически критерии за избор на главен прокурор", пишат прокурорите от Апелативна прокуратура-Варна.

"Прокурорите и следователите от Окръжна прокуратура - Варна, изразяваме нашето принципно становище във връзка с проведения избор на главен прокурор на Република България. Смятаме, че изборът протече по разписани в закона правила, при открита и прозрачна процедура. Изразяваме нашето становище, че този избор не следва да бъде политизиран, защото този подход е неконструктивен и е в противоречие с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, а водещи трябва да бъдат професионалните и юридическите критерии за избор на главен прокурор. Изразяваме и подкрепа към членовете на Прокурорската колегия при Висшия съдебен съвет, защото те ясно мотивираха своите позиции, отстоявайки интересите на прокурорите, следователите и служителите в Прокуратурата на Република България", пишат и магистратите от Окръжната прокуратура и следствения отдел към нея.

"Убедени сме, че изразеното становище в отвореното писмо на групата съдии по никакъв начин не изразява мнението на цялата съдийска общност. При избора на главен прокурор бяха спазени в цялост Конституцията и Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет не допусна и не позволи обслужване и налагане на политически интереси, а възприе и приложи законовия механизъм, при който бяха зачетени професионалните и юридически критерии за избор на главен прокурор. Категорични сме, че изборът на г-н Иван Гешев за главен прокурор не е политически акт, а акт на осъзната отговорност. Желанието на група съдии да компрометират процедурата по избора на главен прокурор и лично г-н Иван Гешев, целейки определени политически интереси, не намира опора както в обществото, така и в професионалната общност", пишат прокурори, следователи и служители от Добричкия съдебен окръг.

"Считаме, че с подобни действия се уронва престижа на съдебната власт и се прави опит за игнориране на професионалните и юридическите критерии, които бяха водещи при проведената процедура и беше избран г-н Иван Гешев за главен прокурор", пишат от Апелативната специализирана прокуратурата.

източник: Правен свят

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар