Вторник, 07 Юли 2020

Събота, 21 Март 2020 08:33

Управляващите се застраховаха пред Съда в Страсбург

Правителството е уведомило съда по правата на човека, че сме в извънредно положение в опит бъдещи жалби да не бъдат разглеждани и уважавани

От петъчното участие на министъра на правосъдието Данаил Кирилов в предаването "Лице в лице" по bTV сякаш в протоколното изреждане по предприетите мерки за ограничаване заразата от коронавирус мина една реплика, от която става ясно, че правителството ни предварително се е застраховало срещу евентуални бъдещи дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Данаил Кирилов обяви, че България е уведомила Съда, че страната е в извънредно положение, че е взела съответните мерки и по този начин дерогира - обявява, че няма да е част от определени норми от конвенцията за времето, в което е в това положение. Той не каза за кои точно ограничения на права е съобщила България.

"Подписал съм нотификационно писмо до Европейския съд по правата на човека за временна дерогация при извънредно положение, за да обосновем пред Европейския съд какви действия сме предприели. А последицата е, че голяма част от жалбите на лица, които твърдят, че са засегнати, няма да бъдат разгледани", каза министърът.

Това е процедура, която е възможна и валидна за всяка държава, която е страна по конвенцията и която признава Европейския съд, смята Кирилов и уточни, че по този начин се надява съдът не само да не признава много от евентуални бъдещи жалби срещу временните ограничения на правата, но и изобщо да не ги разглежда.

Процедурата е описана в чл. 15 от конвенцията „Дерогиране при извънредно положение“:

„1. По време на война или на извънредно положение, застрашаващи съществуването на нацията, всяка от Βисокодоговарящите страни може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази Конвенция, но строго в пределите на изискванията на положението, при условие че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право.

  1. На основата на предходната разпоредба не се допуска никакво освобождаване от задълженията по член 2, освен по отношение на смъртта като резултат от правомерни актове на война, както и от задълженията по членове 3, 4 (п. 1) и 7.
  2. Βисокодоговаряща страна, която се възползва от правото на такова освобождаване, е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на Конвенцията в пълния им обем“.

Winbet - победата е емоция! (18+)

В последните години България е една от най-често съдените и осъждани държави от съда в Страсбург по жалби на нейни граждани за нарушаване на човешки права. Прависти отбелязват, че Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи предвижда в цитирания по-горе чл.15, че допуска дерогация, но само по време на "война или на извънредно положение, застрашаващи съществуването на нацията". Едва тогава дадено правителство може да поиска и да предприеме действия, освобождаващи го от изпълнението на нейните задължения, но "строго в пределите на изискванията на положението, при условие че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право". Паралелно с това, държавата би следвало да информира и Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на Конвенцията в пълния им обем.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар