Сряда, 24 Юли 2019
Четвъртък, 29 Март 2018 06:35

БАН алармира: Топим се с 5 души на час, до 2040 г. оставаме малко над 5 млн.

До 2040 г. населението на България ще се стопи с до 25 на сто и ще бъде 5,3 млн. души. Това означава, че заради отрицателния естествен прираст всяка година се топим с между 40 и 46 000 души. Това се казва в доклада "Прогноза за демографското развитие на България за периода 2015-2040 година". Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка. Данните ще бъдат представени от кабинета в Народното събрание.

 

Според данните на статистиката към 31 декември 2016 г. у нас живеят 7 101 859 души. От тях 3 449 978 са мъже, 3 651881 - жени. 5 204 385 населяват градовете, 1 897 474 - селата.

Основният извод в проучването е, че се очертават сходни на сегашните тенденции в демографското развитие на страната през следващите няколко десетилетия, съобщава "Стандарт". 

Сред другите изводи прави впечатление, че независимо, че коефициентът на фертилност се увеличава, броят на родените деца ще намалява и към 2040 г. ще достигне 51-51 000 раждания. Ще продължи да расте средната възраст за раждане, която през 2040 г. щеф достигне 30,7 г.

Ще се увеличава средната продължителност на живота, като през 2040 г. средната продължителност при мъжете ще е 77,4 г., а при жените 83 г. Заради отрицателния естествен прираст годишно населението ще намалява с 40-46 000 души, се казва в доклада.

Прогнозираното намаление на населението в периода до 2040 г. е значително – около 20-25% според различните проекции. Независимо от предвижданото намаление на смъртността, което засяга в различна степен мъжете и жените, структурата на населението по пол ще остане стабилна. Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително. Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст. Намалението на населението на териториален принцип обхваща почти всички области, без столицата, и се очаква този процес да продължи в течение на целия период.

В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, се посочва в проучването. Според целевия вариант на проекцията на Евростат се очаква това да се случи в още 11 страни – Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватска, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на населението.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар