Петък, 16 Ноември 2018
Сряда, 07 Ноември 2018 10:54

Джамбазки: Само хора с много тежък ишиас могат да кажат, че миграцията води до благоденствие!

САЩ, Унгария, Полша, Австрия, Чехия, Хърватия и Словения напуснаха Пакта.

Глобалният пакт за миграция на ООН представлява заплаха за континента. Това би означавало да се легализира нашествието на милиони хора. Този пакт ще направи мигрантите легални, което означава, че който иска да дойде тук, в Европа, няма да има никакви пречки да го стори. Това предупреди пред БНТ евродепутатът Ангел Джамбазки.

,,Само хора с много тежък ишиас могат да кажат, че миграцията води до благоденствие. Това е пакт, който ние не трябва да подписваме, защото тук има нещо гнило. Предстои да проведем разговор с Волен Сидеров и Валери Симеонов по темата и да изработим обща позиция, която да представим пред парламента, защото времето ни притиска. Подписването на въпросния пакт е предвидено в Мароко следващия месец. Поради това не трябва да се допуска загубата на повече време'', заяви Джамбазки.

,,Подпишем ли този пакт, това би означавало да осигуряваме помощи, образование, подслон и маршрути за миграция на определено число от хора, които могат да бъдат и десет човека, и десет хиляди, и десет милиона. Просто ще бъдем задължени. Затова единственото решение е нулева миграция и твърда ограда, ако трябва с ров и крокодили'', коментира още евродепутатът.

Напомняме, че Глобалният пакт на ООН предстои да бъде подписан на 10-11 декември в Маракеш. САЩ, Унгария, Полша, Австрия, Чехия, Хърватия и Словения напуснаха Пакта. Заявления за неподписването му са направени и от Италия, Словакия и Дания. Според тези страни миграцията ще бъде насърчена до такава степен, че ще се превърне в заплаха за света.

Свързани статии (по етикет)

 • Сряда, 07 Ноември 2018 10:54
  Вижте капаните, заложени в Пакта за миграцията на ООН

  Подобен документ, който е облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. Широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки.

  Предстоящото подписване на окончателния текст на Глобалния пакт за миграция на ООН през декември в Мароко отново разбуни духовете в обществото и е на път да създаде поредното напрежение в правителството.

  На последното заседание на Коалиционния съвет на управляващата коалиция в понеделник бе взето решение българското правителство да не подписва документа.

  На заседанието в сряда на комисиите по външна политика и национална сигурност обаче, външният министър Екатерина Захариева избяга от отговора на въпроса - ще подкрепи ли България Пакта или не, давайки да се разбере, че кабинетът си оставя отворена врата за подкрепата му. 

  В следващите дни предстои правителството да вземе решение по този казус.

  Вицепремиерът Каракачанов заяви категорично, че кабинетът трябва да се съобрази с решението на Коалиционния съвет и да не подкрепя Пакта.

  Кои са КАПАНИТЕ В ДОКУМЕНТА, който не е подписан от САЩ и Австралия, от Унгария, Австрия, Полша, Чехия и Хърватия? 

  На пръв поглед, документът не влече след себе си никаква юридическа обвързаност за страните, но при по-задълбочен прочит се вижда, че той съдържа императивни по своя характер формулировки, които следва да бъдат приети и изпълнени от държавите.

  Пактът дефинира миграцията като „положителен глобален феномен, който е източник на благоденствие и иновации“.

  Внушението, което иска да втълпи ООН на обществеността е в разрез с всички вековни традиционни разбирания на българското общество, което също усети негативните последици от мигрантската вълна последните години.

  Обръщаме внимание на следните пасажи от Пакта, които засягат теми относно Маршрутите на миграция, финансиране и грижата за мигрантите:

  МАРШРУТИ: 

  Objective 3 c) да се създадат отворени и достъпни информационни пунктове по съответните маршрути на миграция, които да насочват мигрантите към консултация, съобразена за деца и хора от различни полове, да предлагат възможности за общуване с консулските представители на страната на произход и да предоставят съответната информация относно правата на човека и основните свободи, подходяща защита и помощ, възможности и пътища за нормална миграция и възможности за връщане на език, който съответното лице разбира;

  Objective 8 a) а. Преглед на въздействието на свързаните с миграцията политики и закони, за да се гарантира, че те не създават или създават риск от изчезване на мигрантите, включително чрез идентифициране на опасни транзитни маршрути, използвани от мигранти, като работи с други държави, както и съответните заинтересовани страни и международни организации да се определят контекстните рискове и да се създадат механизми за предотвратяване и реагиране при такива ситуации, като се обръща специално внимание на децата мигранти, особено тези, които не са придружавани или са разделени;

  Objective 8 b) Да се даде възможност на мигрантите да комуникират със семействата си, за да ги информират, че са живи, като улеснят достъпа до средства за комуникация по маршрути и на тяхното местоназначение, включително в местата за задържане, както и достъп до консулски мисии, организации, които могат да осигурят помощ за семейните контакти, особено в случаите на непридружени или разделени деца мигранти, както и на подрастващи;

  Objective 9 c) б) да използват транснационални, регионални и двустранни механизми за обмен на информация и разузнавателни данни относно маршрутите на трафика на хора, контрабандата, начина на действие и финансовите транзакции на контрабандни мрежи, уязвимостта, пред която са изправени нелегалните имигранти и други данни за разкомплектоване на контрабандни мрежи и за засилване на съвместните отговори;

  Objective 9 c) Разработване на протоколи за сътрудничество, които са съобразени за хора от различни полове и които са чувствителни към децата по маршрутите на миграция, които очертават стъпка по стъпка мерки за адекватно идентифициране и подпомагане на нелегалните имигранти в съответствие с международното право, както и за улесняване на трансграничното правоприлагане и разузнаване сътрудничеството с цел предотвратяване и противодействие на контрабандата на мигранти, с цел да се сложи край на безнаказаността на контрабандистите и да се предотврати нелегалната миграция, като същевременно се гарантира, че мерките за борба с контрабандата спазват изцяло човешките права;

  Objective 10 c) да наблюдава неправомерните миграционни маршрути, които могат да бъдат експлоатирани от мрежите за трафик на хора, за да засилят сътрудничеството на двустранно, регионално и междурегионално равнище за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на извършителите както и относно идентифицирането, защитата и подпомагането на жертвите на трафик на хора;

  СВЪРЗАНИ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА: 

  Objective 2 f) Засилване на сътрудничеството между хуманитарните участници и участниците в развитието, включително чрез насърчаване на съвместен анализ, подходи с много донори и многогодишни цикли на финансиране с цел разработване на дългосрочни отговори и резултати, които гарантират зачитане на правата на засегнатите лица, както и икономическата и социалната самостоятелност, и като се гарантира, че тези усилия отчитат миграцията.

  Objective 17 c) Насърчаване на независима, обективна и качествена отчетност на медиите, включително интернет базирана информация, включително чрез повишаване на чувствителността и образоване на медийни специалисти по въпроси, свързани с миграцията и терминология, инвестиране в стандарти за етично отчитане и реклама и спиране на отпускането на публично финансиране материална подкрепа за медиите, които системно насърчават нетърпимостта, ксенофобията, расизма и други форми на дискриминация спрямо мигрантите при пълно зачитане на свободата на медиите;

  Implementation 43 b) c) Решаваме да създадем механизъм за изграждане на капацитет в рамките на ООН, като се основаваме на съществуващите инициативи, които подкрепят усилията на държавите-членки за прилагане на Глобалния договор. Тя позволява на държавите-членки, Обединените нации и други заинтересовани страни, включително частния сектор и благотворителните фондации, да дават доброволни технически, финансови и човешки ресурси, за да укрепят капацитета и да насърчават сътрудничеството с много партньори.

  Механизмът за изграждане на капацитет ще се състои от: 
  (v) определяне на възможностите за финансиране, включително чрез иницииране на начален фонд; 
  b) начален фонд за първоначално финансиране за реализиране на проектирани решения чрез: 
  (i) осигуряване на финансиране, където е необходимо, за започване на конкретни проекти; 
  (ii) допълване на други източници на финансиране 
  (iii) получаване на доброволни финансови вноски от държавите-членки, ООН, международните финансови институции и други заинтересовани страни, включително частния сектор и благотворителните фондации;

  ГРИЖА ЗА МИГРАНТИТЕ: 

  Shared responsibilities 12. Този Глобален договор има за цел да смекчи неблагоприятните фактори и структурните фактори, които възпрепятстват хората да изграждат и поддържат устойчиви начини за препитание в страните си на произход и така ги принуждават да търсят бъдеще на друго място. Тя възнамерява да намали рисковете и уязвимостта, пред които са изправени мигрантите на различни етапи на миграцията, като зачита, защитава и изпълнява техните права на човека и им предоставя грижи и помощ. Тя се стреми да се заеме с легитимните тревоги на общностите, като същевременно признава, че обществата са подложени на демографски, икономически, социални и екологични промени на различни мащаби, които могат да имат последици и да бъдат резултат от миграцията. Тя се стреми да създаде благоприятни условия, които дават възможност на всички мигранти да обогатят нашите общества чрез техните човешки, икономически и социални възможности и по този начин да улеснят приноса им за устойчиво развитие на местно, национално, регионално и световно равнище.

  Objective 7 f) Защита на непридружени и разделени деца на всички етапи на миграцията чрез установяване на специализирани процедури за тяхното идентифициране, насочване, грижи и събиране на семейството и предоставяне на достъп до здравни услуги, включително психично здраве, образование, правна помощ и право да бъдат изслушани в административни и съдебни процедури, включително чрез бързо назначаване на компетентен и безпристрастен законен настойник, като основно средство за преодоляване на тяхната уязвимост и дискриминация, защита от всякакви форми на насилие и осигуряване на достъп до устойчиви решения, които са в техен интерес;

  Objective 13а) да използват съществуващите съответни механизми за правата на човека, за да подобрят независимия мониторинг на задържането на мигранти, като гарантират, че това е мярка в крайна сметка, че нарушенията на правата на човека не се случват и че държавите насърчават, прилагат и разширяват алтернативите на задържането, мерки за лишаване от свобода и договорености за грижи в общността, особено в случай на семейства и деца;

  е) Намаляване на негативните и потенциално трайни последици от задържането на мигранти, като се гарантира справедлив процес и пропорционалност, че е за най-кратък период от време, че той гарантира физическа и психическа неприкосновеност и че достъпът до храна, основни права на здравеопазване, правна ориентация и съдействие, информация и комуникация, както и подходящо настаняване, в съответствие с международното право в областта на правата на човека;

  Objective 13 f) Намаляване на негативните и потенциално трайни последици от задържането на мигранти, като се гарантира справедлив процес и пропорционалност, че е за най-кратък период от време, че той гарантира физическа и психическа неприкосновеност и че достъпът до храна, основни права на здравеопазване, правна ориентация и съдействие, информация и комуникация, както и подходящо настаняване, в съответствие с международното право в областта на правата на човека;

  Objective 13 h) з) да защитава и зачита правата и интересите на детето по всяко време, независимо от статуса на миграцията, като осигурява наличието и достъпността на жизнеспособна гама от алтернативи на задържането в контекст, който не е лишаван от лишаване от свобода, благоприятстващ общностните грижи, да осигури достъп до образование и здравеопазване и да зачита правото на семеен живот и единство на семейството и като работи за прекратяване практиката на задържане на деца в контекста на международната миграция.

  Objective 15 e) Включване на здравните потребности на мигрантите в националните и местните здравни политики и планове, като укрепване на капацитета за предоставяне на услуги, улесняване на достъпния и недискриминационен достъп, намаляване на комуникационните бариери и обучение на доставчици на здравни услуги за предоставяне на услуги, за да се насърчи физическото и психическото здраве на мигрантите и общностите като цяло, включително като се вземат предвид съответните препоръки от Рамката на приоритетите и ръководните принципи на Световната здравна организация за насърчаване на здравето на бежанците и мигрантите;

  Приемането на Глобалния пакт би бил с катастрофални последици за българската държава. Той ще задължи България поради геополитическото й положение да създаде пътища за редовна миграция.

  Нещо повече, предвид заложените изисквания, всяка една страна ще трябва „задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант“, и съответно социалната ни система би рухнала.

  Средствата, които са събирани от всеки един български данъкоплатец ще отиват за издръжка на един такъв несигурен поток от мигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи, да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин.

  Подобен документ, който е облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа.

  Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи.

  С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки.

  Този документ има за цел да възпрепятства възстановяването на всеобщата европейска политика по сигурност на границите и застрашава икономическия просперитет на всяка държава членка на Съюза, категорични са от ВМРО.

  Източник: Epicenter.bg

 • Сряда, 07 Ноември 2018 10:54
  Правителството все пак оставя отворена вратата за Пакта за миграцията

  Решението на кабинета още се изработва, стана ясно от заседанието на две парламентарни комисии

  Възможно е все пак България да подкрепи Пакта за миграцията на ООН, въпреки че коалиционният съвет на управляващите обяви, че няма да го подкрепим. Българската позиция още се изработва и предстои окончателно решение на правителството. Това се разбра след съвместното заседание на двете парламентарни комисии - по външна политика и по вътрешна сигурност, съобщава Канал 3.

  Министрите Екатерина Захариева и Младен Маринов не отговориха еднозначно на въпроса, зададен от депутати от БСП, а след това и от журналистите. Подкрепяме или не подкрепяме Пакта, попита Захариева соцдепутатът Валери Жаблянов на финала на заседанието. Външната министърка не отговори на този въпрос. Тя се измъкна от медиите, подтичвайки към изхода на Партийния дом.

  По-рано, след час и половина дебати представителите на изпълнителната власт, на ГЕРБ и ДПС декларираха подкрепата си за присъединяването на България към въпросната декларация на ООН.  ВМРО и БСП потвърдиха позицията си против. Тя беше изказана и след заседанието на Коалиционния съвет в понеделник от страна на Патриотите.

  България може във всеки един момент да се присъедини към документа, стана ясно от изказването пред депутатите на външната министърка. Захариева подчерта, че Пактът за миграцията е в полза на нашите 1 850 000 сънародници, които са емигранти в момента.

  Председателката на външната комисия Джема Грозданова изтъкна, че няма как да се прави паралел между Истанбулската конвенция и Пакта, тъй като първият документ е обвързващ, докато вторият няма такъв характер.

  Лидерът на ПГ на ГЕРБ пък захапа соцлидерката Корнелия Нинова и евродепутата Петър Курумбашев, че вчера излъгали по въпроса, че в ЕП Пактът не е гласуван. По-рано социалистите обвиниха Цветанов, че е излъгал. Той ги опроверга, като показа разпечатката от гласуването в ЕП и обяви, че Курумбашев и Станишев са подкрепили пакта за миграцията с гласуване на 18 април точно в 12 часа 13 минути и 58 секунди. Цветанов укори социалистите, че се заиграват със страховете на хората и вчера са минали всякакви граници.

  Виждаме, че с всеки изминал ден се отдалечаваме все повече от европейските ценности, констатира Цветанов. Зам.-шефът на ГЕРБ установи, че за пореден път БСП и ПЕС се разминават в позициите си.

  Той обясни, че коалиционният съвет на ГЕРБ и ОП в понеделник е обявил, че не дава подкрепа на Пакта на ООН, за да избегне спекулациите на БСП и да не изпадне в обяснителен режим. Този Пакт е правно необвързващ, всяка страна спазва националното си законодателство, заяви още Цветанов.

  Жаблянов пък упрекна изпълнителната власт, че държи парламента на тъмно и поставя в неудобна ситуация своите представители в мнозинството. "И парламентаристи като Вас да събират гилзите", обърна се той към Цветанов, който се разсмя на метафората. Самият той обаче в изказването си призова при изготвяне на подобни важни решения, които засягат общественото мнение, министрите да провеждат предварително разясняване и информационни кампании.

  Източник: Канал 3

 • Сряда, 07 Ноември 2018 10:54
  България няма да се присъединява към Глобалния пакт за миграцията на ООН

  Коалиционният съвет взе решение България да не се присъединява към Глобалния пакт за миграцията на ООН. Това стана ясно след днешното извънредно заседание на управляващите в Министерски съвет.

  Подписването на Пакта от страна на българския представител в ООН и заявката на външната министърка за официалното му подписване след месец в Маракеш, без обсъждане и гласуване в нито една институция в България, предизвика негодуванието на опозицията и коалиционните партньори на управляващите.

  САЩ, Унгария, Полша, Австрия, Чехия, Хърватия и Словения напуснаха Пакта.

Оставете коментар