Петък, 16 Ноември 2018
Четвъртък, 08 Ноември 2018 15:02

ЕК ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България заради неспазване на Директива за безопасност на ж.п. транспорта

Отговорността за прилагането на Директивата носи бившият министър на транспорта Ивайло Московски.

Европейската комисия взе решение да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е осигурила правилното транспониране и прилагане на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт (Директива 2004/49/ЕС), съобщи пресслужбата на ЕК.

Директивата изисква от държавите-членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган.

В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище. Българското законодателство не гарантира специално, че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се извършва от независим разследващ орган.

Според източници на BIG5 от транспортното ведомство, при въвеждането на Директивата в Министерството на транспорта е създадена разследваща комисия от трима души. Това става по времето на министър Петър Мутафчиев. По време на управлението на Бойко Борисов, в неговото първо правителство, разследващият орган се свежда до двама души, а по време на „Борисов 3” разследващият орган е само от един човек, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на транспорта.

Пределно ясно е, че този човек няма как да оказва ефективен контрол по безопасността на транспорта, след като на практика зависи от министъра, чиято дейност трябва да разследва. Според експерти в транспорта, отговорността за пълното прилагане на Директивата и точното й изпълнение носи персонално бившият министър на транспорта Ивайло Московски.

Свързани статии (по етикет)

 • Четвъртък, 08 Ноември 2018 15:02
  Транспортният министър призна за разрухата на БДЖ, решава за оставките на ръководството след одита

  В момента "БДЖ - Пътнически превози" разполага с 289 локомотивни мотрисни влакове, от тях 95 са изведени в изолация, а 42 в момента са в ремонт. 30 електрически мотрисни влакове са в експлоатация, а 414 пътнически вагона от общо 726 са извън експлоатация.

  В БДЖ не достигат пътнически влакове, бавят се ремонти, няма система за контрол и планиране на паричните средства. За тежкото състояние на холдинга призна министър Росен Желязков. Той говори пред транспортната комисия в парламента днес и даде подробности около състоянието на железниците.

  Припомняме, че миналата седмица по настояване на Желязков оставка подаде ръководството на БДЖ. Причината - скрили от министъра за окаяното състояние на холдинга.

  Желязков потвърди, че има проблеми с изпълнение на разписанията на влаковете поради недостиг на изправни локомотиви, мотриси и вагони за обслужване на влаковете по действащия график. Намекна, че е възможно намаляване броя на влаковете с цел да има равновесие между разписанието и наличната техника.

  В момента "БДЖ - Пътнически превози" разполага с 289 локомотивни мотрисни влакове, от тях 95 са изведени в изолация, а 42 в момента са в ремонт. 30 електрически мотрисни влакове са в експлоатация, а 414 пътнически вагона от общо 726 са извън експлоатация. 

  Налице е забавяне на провеждане на обществени поръчки, свързани с осигуряване на ремонтната дейност на дружеството. Има нарушения по контрола на ремонтите. Не съществува система за планиране на ресурсите, са част от заключенията на Росен Желязков. 

  Въпреки подадените оставки от тримата членове на Борда за управление на БДЖ, те продължават да изпълняват функциите си на управляващи мениджъри и носят пълна отговорност за действията си, каза транспортният министър пред ресорната комисия и увери, че появилите се имена на нови шефове в БДЖ до приключване на проверките, са спекулации.

  Министър Росен Желязков още не е взел окончателно решение дали да приеме оставките на тримата шефове на Съвета на директорите в БДЖ. Той ще реши след като приключи одитът в железниците, който се извършва по негово нареждане.

  Предстои да бъде направен анализ, който да покаже дали е необходимо да се запази настоящата структура на "БДЖ Холдинг" с дъщерни дружества. От случващото се в БДЖ, министърът е убеден, че е необходимо смяна на сегашния модел на управление от междинна структура – холдинг. Според него по-добре би било министерството директно да управлява двете оперативни дружества – "БДЖ - Пътнически превози" и "БДЖ - Товарни превози". По отношение на упражняването на контрол върху БДЖ държавата трябва да има пряко участие, коментира още Росен Желязков.

 • Четвъртък, 08 Ноември 2018 15:02
  Докладът на ЕК - числата не потвърждават хвалбите

  България отново е лидер по разходи за полицейски служби и с най-нисък индекс на медийна свобода

  След като във вторник Европейската комисия (ЕК) публикува поредния мониторингов доклад за напредъка на България, Българска стопанска камара (БСК) излезе днес с позиция, подкрепена с числа.

  Текстът е публикуван в рубриката "Стига вече" и на практика опровергава големите хвалби и високите оценки, които дадоха управляващите за Доклада. Някои от показателите сочат дори влошаване в някои сфери, например сериозен срив на инвестициите като дял от БВП – от 28%  през 2007 г. на 2% през 2017 г.!

  От 17 препоръки към България две са изпълнени, а останалите 15 са в процес на изпълнение. Същевременно, ЕК отчита „съществено влошаване на медийната среда в България през последните години, като българският медиен сектор се характеризира с непрозрачна собственост и слабо прилагане на журналистическите стандарти. Това положение се отразява върху качеството на обществения дебат и следователно поражда риск от ограничаване на достъпа на обществеността до информация поради ограничения брой независими източници. Медийната среда е от особено значение за независимостта на съдебната власт на фона на целенасочени атаки срещу съдии в някои медии, свързани с непрозрачни интереси, и трудности при намирането на ефективни средства за правна защита“.

  ---

  В класацията за медийна свобода на международната организация Репортери без граници през 2018 г. България заема 111-а позиция, а през 2007 г. е била на 52-ро място в света. В обобщената оценка на Репортери без граници за България се казва: „България продължава да пада в Индекса за свобода на пресата и е на по-ниска позиция от всеки друг член на ЕС. Въпреки че е ротационен председател на Съвета на ЕС (до края на юни 2018 г.), България вече е с по-нисък индекс, отколкото всички страни от Западните Балкани, някои от които са кандидати за членство в ЕС. Корупцията и тайните споразумения между медиите, политиците и олигарсите са широко разпространени. Разпределението от правителството на финансиране от ЕС за определени медии се извършва при пълна липса на прозрачност. В действителност, така правителството ги подкупва, за да улесни по доброто си представяне, както и да се въздържат от покриване на някои проблемни истории като цяло. Заплахите и атаките срещу журналистите се засилиха през последните месеци. Може да се окаже опасно да бъдеш журналист в България“.

  ---

  Проучване на Евробарометър по поръчка на Европейската комисия през 2018 г. показва, че Българите са най-негативно настроената срещу съдебната система нация в целия Европейски съюз. 57% от българските граждани оценяват нивото на независимост на съдебната система като „много лошо или сравнително лошо“, при средно за ЕС28 (вкл. България!) 32%. В Дания, Люксембург и Австрия недоволните от правосъдието са едва 9%. Под 20% са негативно настроените граждани на Германия, Естония, Исландия, Холандия, Финландия и Швеция.

  ---

  По бюджетни разходи за обществен ред и безопасност сме лидери в Европа с 2,4% от БВП (при средно 1,7% за ЕС28). Лидери сме и по разходи за полицейски служби (1,1% от БВП при средно 0.9% за ЕС), както и за издръжка на съдебната система (0,6% от БВП при средно 0,3% за ЕС). По издръжка на затворите сме на средното за ЕС ниво от 0,1% от БВП.

  ---

  Според класацията на международната организация Transparency International, България е с най-нисък индекс (43) на възприятие за корупция (0=силна корупция > 100=без корупция) при средно за ЕС28 индекс 75. Най-малко усещане за наличие на корупция имат гражданите на Дания (индекс 88), Финландия (85), Швеция (84), Люксембург (82), Холандия (82) и Великобритания (82).

  ---

  По данни на Световната банка[1]загубите, дължащи се на кражба, грабеж, вандализъм и палеж, съставляват 0,7% от продажбите през 2013 г., а през 2007 г. са били 0,2%.

  ---

  По показателя „Съдии на 100 000 жители“ през 2016 г. България се нарежда на пето място в Европа с 31,5 съдии (при средно 21,8 за ЕС), по внесени в съда дела сме на 14-то място, а по брой дела на един съдия сме на 22-ро място (215 дела/съдия). За сравнение, в Румъния на 100 000 жители има 22-ма съдии, на които се падат средно по 426 дела.

  ---

  Според последните данни на социологическата агенция „Алфа рисърч“, през септември 2018 г. българският съд се е ползвал с одобрението на едва 14% от гражданите, а прокуратурата – с 9%! Над 40% от българите дават негативна оценка и на съда, и на прокуратурата. Полицията се ползва с доверието на 20% от българите, а 37% й дават негативна оценка.

  ---

  В класацията за тази година на Световния икономически форум „Глобален индекс на конкурентоспособността“ България е на 51-во място сред 140 държави, благодарение единствено на прилагането на информационни и комуникационни технологии (по този показател сме на 30-то място). Оттам-нататък: по финансова система сме на 71-во място, по състояние на институциите - на 70-то място, по ниво на инфраструктура – 57-мо място, по здравеопазване – 70-то място, по умения – 60-то място и т.н.

  ---

  Налице е сериозен срив на инвестициите като дял от БВП – от 28% през 2007 г. на 2% през 2017 г.!

  източник: БСК

 • Четвъртък, 08 Ноември 2018 15:02
  Европейската комисия ще прекрати частично наблюдението си над България

  Европейската комисия ще прекрати частично наблюдението си над България. Това гласи част от доклада за напредъка на България и Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка, разпространен от Брюксел. "Ние сме готови да прекратим изцяло наблюдението над България през 2019 г.", заяви вицепрезидентът на ЕК Франс Тимерманс, който представя доклада.

  Европейската комисия прие най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), се казва в прессъобщение от ЕК.

  В днешния доклад се разглежда изпълнението на 17-те окончателни препоръки, отправени от Комисията в доклада от януари 2017 г., и се оценяват положително продължаващите усилия и решимост на България в изпълнението на тези препоръки.

  Комисията е убедена, че ако задържи настоящата положителна тенденция, страната ни ще съумее да изпълни всички оставащи препоръки и съответно оставащите показатели.

  Комисията счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение. Въз основа на това три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени. От Комисията се изисква наблюдението да продължи, за да се потвърди тази оценка, тъй като в някои случаи действията са в ход.

Оставете коментар