Понеделник, 27 Май 2019
Сряда, 05 Декември 2018 11:08

Информационна среща по проект „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“

Прессъобщение 

П О К А Н А oт

„АТМИКС БЕТОН“ ЕООД

за участие в информационна среща по проект

„Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“
 
На 19.11.2018 г. от 11.30 часа в заседателната зала на „Атмикс Бетон“ ЕООД

на адрес: гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Южен парк, ул. Атанасий Велики, бл.110, партер

ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0112-С01 с бенефициент „Атмикс Бетон“ ЕООД по проект „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар