Петък, 16 Ноември 2018
Сряда, 17 Октомври 2018 08:36

Нови разкрития за „Джи Пи Груп” и сигнал в Прокуратурата и ОЛАФ за ремонта на ул. „Граф Игнатиев” заради опорочен търг и неподходящи материали

Гражданската инициатива „Спаси София” след подаден сигнал от чужбина, е разкрила сериозни съмнения за закононарушения, корупция и влагане на неподходящи материали по течащия в момента ремонт на ул. „Граф Игнатиев”, които могат дори да бъдат опасни за сградите по улицата.

От „Спаси София” съобщиха, че след близо 2 месеца събиране на доказателства чрез източници в Столичната община и НАГ, са изготвили юридически анализ и във вторник екипът е входирал сигнали до редица български и европейски институции, сред които Прокуратурата и ОЛАФ.

„Спаси София” сигнализира, че реконструкцията на знаковата софийска улица върви в грешна посока. Първоначалният проектант си е направил отвод, а новият няма опит в проектирането на трамвайни трасета. От разследването научаваме, че Посолството на Австрия е отправило питане към кмета Йорданка Фандъкова защо 2 месеца никой не отговаря на писмата на австрийската фирма, с чийто материал „Джи Пи Груп” е трябвало да виброизолира трамвайното трасе. В действителност, обаче, „Джи Пи” използва материал, който не отговаря на изискванията на търга и заради който друга фирма - ПСТ е отстранена от участие в процедурата, като именно това е нарушение на чл. 116 от ЗОП, съобщават от „Спаси София”.

Предлагаме на Вашето внимание целия текст от разследването на „Спаси София”:

Дни след като цялото обществено внимание беше приковано върху некачественото строителство на ул. "Граф Игнатиев", наше разследване, след подаден сигнал, разгръща по-дълбоки и смущаващи нередности, явно нарушение на закона за обществените поръчки (ЗОП) и влагането на неподходящи материали със съмнителен ефект в проекта за над 22 млн. лв, изпълняван от фирма GP Group. Затова екипът ни се консултира с юристи и изпрати сигнали до редица български и европейски институции с настояване за незабавна проверка на предоставените доказателства.

Сагата с ремонта на ул. "Граф Игнатиев" започна през октомври 2013 г., когато Столичната община обяви конкурс за проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на София. Година и половина по-късно конкурсът беше спечелен от архитектурно-дизайнерска агенция  АДА. Следвайки процедурата, Столичната община възложи изработването на подробен работен проект, a търгът за изпълнител бе обявен чак през март 2017 г. или близо 2 години след обявяването на победителя от конкурса за идеен проект. 

През май 2017 г. търгът бе прекратен със заповед на зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев, заради “промени в техническите характеристики на основни материали”. След направените промени, през месец август, обществената поръчка бе пусната отново, като участват 4 фирми, а за победител през март 2018 г. бе обявена фирма GP Group. (Джи Пи Груп). Ремонтът започна в началото на май и трябваше да приключи на 3 октомври.

Тръжната процедура

Процедурата за избор на изпълнител на ремонта на пръв поглед отговаря на законовите изисквания. Внимателен анализ на документите и влаганите материали, обаче разкрива съвсем друга, далеч по-притеснителна картина.

На 15-ти септември 2017 г., 4-ма участника подават своите оферти. Това са: “ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД, Обединение “Трейс РВП”, Обединение “ИСАФ С.А.- Колас Рай С. А. зона 2” и фирма "Джи Пи Груп". Още на 18-ти септември се събира и комисията на Столичната община, която следва да оцени подадените оферти и да избере победител.

Съставът на комисията е разнороден – експерти, общински съветници и служители. Не за всички фирми обаче процедурата върви гладко – в доклада за работата на комисията откриваме причината, поради която една от тях – фирма ПСТ, е отстранена. В техническото предложение на всички участници, освен изисквания за гранитни настилки, бетонови и други материали, има изключително конкретно изискване за технологията, която ще се използва за осигуряване на необходимите виброизолационни качества на трамвайното трасе.

В проекта за реконструкция е заложена така наречената еластична виброизолационна подложка за система „плаващи плочи” – елементът, който осигурява най-добра виброизолационна защита, а неговото качество и свойства са от особено значение за гъсто застроени и то със стари сгради улици, каквато е ул. "Граф Игнатиев". Затова не е учудващо, че в техническите параметри на обществената поръчка от Столичната община залагат на високи критерии за този материал. Участникът ПСТ обаче предлага в своята техническа оферта материал, който не отговаря на минимално заложените критерии в търга и затова е отстранен.

Отстраняването на ПСТ

Обединение “ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД участва в търга с материали на фирма Pandrol (Floating Slab Mats). За да бъде допуснато тяхното използване, те трябва да отговарят на критериите в техническата документация на търга, а именно: маса, статичен коефициент на еластичност и динамичен коефициент на еластичност. Масата е важен критерий, тъй като качествените системи за виброизолация трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да поемат вибрациите и шума от преминаващите по трасето трамваи.

Именно масата е показателят, определил резултатите от процедурата. Максимално допустимите стойности на масата на подложката са 5кг/м2. Всъщност в първоначалните документи не става ясно дали това са минимални или максимални стойности, но благодарение на отговор към участниците в процедурата, подписан лично от зам.-кмета Евгени Крусев, това бързо се изяснява. В Разяснение 8 от документацията четем:

”Конкретно за трасето по ул. "Граф Игнатиев", където сградите са много близко до трамвайните коловози, се търси висока степен на еластична деформация на системата и понижаване на собствената ѝ честота на трептене, за да се отдалечи максимално тя от тази на сградите. Подобрение/предимство е намаляването на масата на подложката.”

Както става ясно, 5 кг/м2 е максималната маса и всяко по-ниско предложение ще се счита за предимство, а по-високо е недопустимо. Когато ПСТ предлагат продукта на Pandrol с маса от 15,6 кг/м2 или над 3 пъти по-високи стойности от максималните, логично те са отстранени. В Доклада на Комисията за избор на изпълнител четем и мотивите: “За еластичната виброизолационна подложка за система “плаващи плочи”…стойността на един (маса) (б.а. критерий) е с по-лош показател спрямо базовия. Представена по този начин, офертата на участника не отговаря на изискванията, дефинирани от Възложителя в документацията за участие и не подлежи на оценка съгласно показателите за техническа оценка в тази методика”.  В края на доклада, Комисията обявява и своето решение: “На основание чл.107, т. 2 буква „а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя за отстраняване от участие в процедурата „ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД, тъй като офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.”. С това, участието за ПСТ приключва, но не и за материала, неотговарящ на минималните изисквания на търга.

Решението за отстраняване на ПСТ от процедурата е подписано лично от зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев

Становището, което променя играта

На 8-ми юни 2018 г., или повече от месец след началото на реалните строителни дейности по ул. "Граф Игнатиев", в общината се получава становище от инж. Асен Тасев – председател на съвета на директорите на "Столичен електротранспорт" ЕАД.  Въпросният инженер само няколко месеца по-рано е част от комисията, която решава изхода от търга и подписва доклада за отстраняване на ПСТ заради предложената подложка, неотговаряща на критериите. В нея, той е назначен със специална заповед на зам.-кмета Евгени Крусев, за да замества друг член.

Със заповед лично от Евгени Крусев, инж. Тасев влиза в комисията по оценка на офертите и в целия процес

На едва две страници човекът, който само преди няколко месеца подписва доклада на комисията, с който се отстранява фирма ПСТ, защото е предложила материал неотговарящ на изискванията в търга, решава да смени мнението си напълно.

Той вече твърди, че материалът на Pandrol e повече от подходящ за трамвайното трасе, докато този, с който фирма "Джи Пи Груп" печели и който отговаря на всички технически изисквания на търга, не е. (б.а. фирма "Джи Пи Груп" печели търга с материал на австрийската фирма Getzner).

При толкова сериозна промяна на мнението се очаква аргументите да са обективни и обосновани, а становището да е написано професионално. В крайна сметка самият инж. Тасев заявява “поставена ми бе задача за професионален анализ…”, нищо че крайният резултат е повече от смехотворен и пълен с неподкрепени твърдения и спекулации. Нещо повече, становището не се базира на обективни анализи, на направени изследвания и връзки към съответни документи, а на личното мнение на автора и факта, че бил отишъл, пипнал, усетил.

Инж. Тасев затвърждава своя “професионализъм”, правейки “анализ”, поръчан му от зам.-кмета Евгени Крусев, на материала на Getzner със следните аргументи “Същата подложка е вложена в обект Метродепо Земляне, благодарение на което имах възможност да получа преки впечатления. След като взех малко парче за проба, установих, че същата много лесно попива вода, освен това лесно се къса – нещо, което се вижда на самия обект.

Извод: подложката на фирма Getzner не е подходящата за тази цел.”. Впечатляващо е с каква лекота и бързина, инженерът прави анализ и отсича дали един материал е подходящ или не. Очевидно не го интересуват технически спецификации и сертификати, не го интересува, че само преди няколко месеца той, заедно с останалите колеги в комисията, оценяват материала като качествен и даже надграждащ условията в търга, дори не го интересува факта, че материалът, който “тества” в метродепо Земляне не е същият, който е трябвало да бъде вложен на ул. "Граф Игнатиев". (б.а. в метродепо Земляне е вложен материал на Getzner от модел SR55, докато офертата за ул. "Граф Игнатиев" е за модел SR1209). Важното е, че инж. Тасев е отишъл на място и е пипнал.

Становището на въпросния инженер е прекрасно доказателство за липсата му на професионализъм и за качеството на документите, които Столичната администрация счита за достатъчни, за да промени собствените си решения. Изхождайки само и единствено от лични наблюдения, без никакъв анализ и представяне на реални и конкретни доказателства, инженерът прави неверни изводи, които радушно се приемат на последвалия Общински експертен съвет по устройство на територията във ведомството на гл. арх. Здравко Здравков. Двете страници “анализ” са повече от неадекватни, но за целите на въпросния ОЕСУТ – напълно достатъчни. Затова е и логично да се запитаме дали целта е да се гарантира най-качествено изпълнение с най-качествен материал или да се угоди на определени фирмени и политически интереси?Допълнително съмнение буди и фактът, че ОЕСУТ е свикан по съвсем различна причина и промяната на виброизолационната система не присъства в предварително обявения дневен ред. Въпреки това участниците в съвета радушно приемат становището на инж. Тасев и гласуват за промяна на материала на Getzner с този на Pandrol.

В крайна сметка, ако приемем, че написаното от инж. Асен Тасев за това, че материалът на Getzner не е подходящ, е вярно, логично е да поставим няколко въпроса:

- Защо тръжната комисия допуска до участие фирми, които предлагат влагането на материала на Getzner ("Джи Пи Груп" и "Трейс")?

- Защо тръжната комисия решава да отстрани фирма ПСТ, участваща с материала на Pandrol, оценен като неподходящ, а само няколко месеца по-късно се самоинициира и одобрява промяна, според която същият материал вече е повече от подходящ?

- Защо Столичната община не е променила техническите изисквания за виброизолацията преди провеждането на търга, така че използването и на материала на Pandrol, и на този на Getzner да е възможно, при положение, че първоначалният търг беше прекратен именно под предлог  отстраняване на несъответствия и технически промени, гарантиращи качествено изпълнение?

Нарушен ли е законът за обществените поръчки?

Заради неочакваната и необяснима замяна на материала, след приключването на търга нашият екип се консултира с юристи с богата практика в материята на Закона за обществените поръчки. Според направения правен анализ, съществуват обосновани съмнения за съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), и по-конкретно чл. 116(5) т.1, който е директна имплементация на чл. 72(4)(а) от Директива 2014/24/ЕЦ на Европейския парламент и Съвета.

Чл. 116(5) т.1 от ЗОП гласи:

(5) Изменение на договор за обществена поръчка се смята засъществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

Всъщност, след като един участник в търга (ПСТ) е отстранен заради това, че е предложил технология, която по-късно е използвана от "Джи Пи груп", това означава, че е изпълнена хипотезата на чл. 116 (5) т.1, тъй като изменението на технологията би довело до допускането на други участници, а именно ПСТ, до оценяването на техническите и ценови предложения. Затова и изменението на договора на "Джи Пи груп" е съществено изменение на поръчката. В такива случаи, Възложителят, в случая Столичната община, следва да прекрати договора за обществена поръчка, както е според чл. 118(1) от ЗОП и чл. 73(1)(а) от Директивата – Налице е съществено изменение на поръчката, което налага провеждането на нова процедура за възлагане. Въпреки, че законът е достатъчно ясен в тази си част, досега Столичната община не е прекратила изпълнението на договора и не е възложила провеждането на нова процедура, с което се явява в продължаващо нарушение на закона.

Сезирахме българските институции и ОЛАФ

Заради направените разкрития, екипът ни подготви и внесе сигнали за установените нередности с обществена поръчка, финансирана със средства от ЕС до OLAF (Европейската служба за борба с измамите), Управляващия орган към МРРБ, Одитиращия орган към Министерството на финансите, Сметната палата, Финансовата инспекция и МВР.

Освен подробно описание на случая и приложени документи, в сигналите се позовахме на европейската съдебна практика, заявявайки, че случаят противоречи на цялата логика на обществените поръчки, развита в практиката на Съда на Европейския съюз. По-точно, противоречи на принципите на Решение по дело C-496/99 P Commission of the European Communities срещу CAS Succhi di Frutta SpA. Параграф 116 от него гласи, че всякакви промени в поръчката, които биха довели до възможност за ново техническо и/или ценово предложение са забранени и трябва да доведат до прекратяване на договора.

В сигналите обърнахме внимание на изключително високия обществен интерес към случая и отправихме апел разглеждането им да се извърши приоритетно.

Вместо нов материал – виброизолация от стари гуми

Всъщност материалът на Pandrol представлява подложка от рециклати, направени от слепени пластмасови и гумени отпадъци. Предимството им се изразява в по-ниската цена, но недостатъците са сериозни: не са подходящи за трамвайни пътища, намиращи се в близост до стари сгради, тъй като крайният продукт е твърд и тежък, а с това капацитетът му за абсорбиране на вибрациите намалява. Точно затова, както вече стана ясно, Столичната община е заложила точкообразуващия критерий “маса” с максимална тежест от 5 кг/м2 в тръжните условия, за да се гарантира ползването на подходящи за улицата материали. Освен този критерий, обаче, материалът на Pandrol не отговаря и на още един, който макар и не точкообразуващ, също е част от техническите изисквания, а именно виборизолационната подложка да е изработена от нов материал.

Същевременно, когато фирма "Джи Пи Груп" кандидатства, а впоследствие печели поръчката, участвайки с материала на Getzner, всички тръжни условия са изпълнени. Нещо повече, подложките на Getzner са направени от нови материали и се произвеждат по технология, гарантираща дълготрайност, максимална еластичност и добро виброизолиране. Продуктът се произвежда и в зависимост от спецификациите и изискванията на конкретното трамвайно трасе – конструкция, натоварване, разстояние до околните сгради и техните характеристики, степента на виброизолация, която се цели и т.н. Именно това, че е нов материал и може да бъде избрана най-подходящата му разновидност, за да се намалят максимално вибрациите по ул. "Граф Игнатиев”, дава на продукта на Getzner предимство. Въпреки това, поръчка към австрийската фирма така и не се прави.

Остава открит въпросът какво се е случило с разликата в цената на двата материала. По наша информация цената на 1 кв. метър от продукта на Getzner струва около 34 евро, докато цената на Pandrol e 24 евро. За целия обект разликата става близо 160 000 лева. Към момента не разполагаме с информация дали тази сума е приспадната от цената или е калкулирана в някоя от наложените от кмета Йорданка Фандъкова глоби на "Джи Пи Груп".

Застрашава ли сградите използването на новия материал?

Освен нарушения в процедурата, промяната на виброизолационната подложка няма да намали въздействието върху сградите (каквато беше основната цел на проекта), разположени около трамвайното трасе на ул. "Граф Игнатиев". Нашият екип успя чрез източници в НАГ да разгледа и внесено техническо сравнение на виброизолационни подложки, изготвено от първоначалният проектант на релсовия път по улицата. Според резултатите от направените анализи, виброизолацията на проектната подложка, ако беше приложена, щеше да намали с 14,3 dBV или 80,7% вибрациите спрямо състоянието на релсовия път преди реконструкцията. Същевременно сериозно внимание проектантът обръща върху факта, че в представените изчисления пред ОЕСУТ (НАГ) има некоректни входни данни, тъй като когато се изчислява с колко се намалят вибрациите при използването на  предлагания продукт се приема, че натоварването на една трамвайна ос е 10 т.

Същевременно в София, максималното натоварване на който и да е модел трамвай в движение е едва 8 т/ос. Това означава, че няма как да се окаже достатъчно голям натиск върху виброизолационната подложка, за да може тя да започне да работи и да намалява вибрациите. Всъщност правят се изводи, че използването на предложената подложка от рециклати не допринася с нищо за виброизолацията. Проектантът пише още, че в първите 2-3 години ще има снижение на вибрациите, заради новите релси с гладки повърхности, но след това ще започнат да се усещат негативите от взетото грешно решение за поставяне на този материал. Техническото сравнение завършва с предложение изобщо да не се поставя виброизолационна подложка от доставения тип материал.

Проектантът на релсовия път си е направил отвод

Цялата история става още по-заплетена, тъй като виждайки какви нередности са допуснати в процедурата по избор на технология за виброизолация на трамвайното трасе, първоначалният проектант на релсовия път си прави отвод и се отказва от  правото си за упражняване на авторски надзор върху проекта. Екипът ни се свърза с проектанта инж. Румен Борисов, който предпочете да ни изпрати писмено становище, в което са изложени следните мотиви:

“Oтказах се от упражняването на авторски надзор по част „Релсов път“ на ул. “Граф Игнатиев” поради неизпълнението на моя технически проект и техническите изисквания на документацията от откритата процедура. Налагаше се да одобря виброизолационна подложка, която въобще не отговаря на проекта, а и има отстранен участник от тръжната процедура, който е предложил същата. Сигнализирах навреме всички участници в строителния процес устно и писмено (в заповедната книга на обекта).

Виброизолационната подложка е най-важната част от проекта ми – трамвайните линии са разположени много близко до сградите и са подложени на силни вибрации. По проект тя трябваше да е с много малка коравина и да осигури над 80% намаляването им, в сравнение със съществуващото положение преди реконструкцията. Доставената и монтирана вече подложка е много корава за трамвайни линии и няма да виброизолира сградите в опасния за тях нискочестотен диапазон от 20 до 80 Нz. Вместо да се обърне внимание на подмяната на материалите, Възложителят организира съвет, който да я легитимира. Замяната на виброизолационните елементи и подложката ме поставиха в невъзможност да постигна параметрите в проекта ми, поради което взех решение да се оттегля.”

Австрийското посолство моли за отговор, Фандъкова мълчи!

Завършваме историята за ул. "Граф Игнатиев" с нотки на международен скандал. Повече от месец след началото на ремонта от фирма Getzner все още не получават поръчка от "Джи Пи Груп", откъдето впоследствие просто уведомяват, че няма да използват материалите, с които са участвала и спечелила търга. Неочакваните събития карат Николаус Шемер, главен мениджър на Getzner, отговарящ за Централна и Източна Европа, да внесе първото от общо трите официални писма до кмета г-жа Фандъкова.

В писмата си от 7 и 18 юни фирмата моли Столична община, в ролята ѝ на Възложител, да предостави писмено изменението на проекта, подписано от зам.-кмета Евгени Крусев и членовете на комисията, както и мотивите им. Йорданка Фандъкова игнорира писмата и отговор няма. Точно затова на 11 юли държавната търговска камара на Австрия (WKO), чрез Австрийското посолство в България, изпраща трето писмо, отново адресирано до Йорданка Фандъкова и Евгени Крусев, в което се моли за отговор на писмата от фирма Getzner. 3 месеца по-късно отговори все още нямат и от посолството, и от фирмата.

Всичко това се случва, докато кметът Фандъкова се снимка с посланика на Австрия пред Бронзовата къща (уж символ за приемственост между двете Европредседателства) и засвидетелства добри междудържавни отношения.

Настояваме за незабавна оставка на зам.-кмета Крусев

Най-знаковият ремонт за целия мандат на Фандъкова се превърна във фарс. Столичната община и ръководената от Крусев администрация имаха 5 години да преценят какви тръжни условия ще гарантират максимално качествено и безпроблемно изпълнение на обекта. Разполагаха с достатъчно време да планират дейностите, така че да няма закъснение и да не се налага преправяне по няколко пъти на всеки квадратен метър. От забавено и мърляво изпълнение вреди търпят пешеходците, които се спъват на всяка крачка, бизнесът, докаран пред фалит и живущите в околните квартали, заради спрените трамваи. Предварителният план-график, подписан и одобрен от Столичната община, предвиждаше кошмарът да свърши на 3.10, но поредният “последен срок” е началото на март 2019 г.

Ремонтът на “Графа” е последният от серията некачествени и хаотични ремонти, изпълнявани под ръководството на ресорния зам.-кмет Евгени Крусев. При ремонтите на знакови булеварди като "Дондуков", "Васил Левски", "Раковска" и "Константин Величков"… бяха констатирани съществени дефекти и сериозно забавяне. Приоритетите на 29-годишния Крусев включваха организирането на турнир по плажен волейбол на бул. "Дондуков", вместо да следи за качествено изпълнение. Последствията от това са ежемесечен ремонт на ремонта, множество пропадания и разпадащи се улични елементи. В списъка можем да включим и неспазените обещания за ремонт на ключови трамвайни трасета – по бул. "Цар Борис Трети", бул. "Македония", ул. "Каменоделска", бул. "Джеймс Баучер", невъзможността му да се справи с адекватното въвеждане на БУС ленти и все по-пречещите “умни светофари”…

Разкритията, които правим за ремонта на ул. "Граф Игнатиев", преляха чашата, защото тук говорим за поредица от скандални решения, закононарушения и опасност за сградите по улицата. Единственото логично и правилно действие при толкова много и огромни провали е кметът Йорданка Фандъкова незабавно да поиска оставката на зам.-кмета Евгени Крусев, а на негово място да бъде назначен компетентен, амбициран и диалогичен човек, който в оставащите месеци до края на този мандат да се опита да спаси поне част от започнатите проекти.

Всеки опит Евгени Крусев да бъде амнистиран, при положение, че неговият подпис стои под на практика всички документи ще представлява пълна загуба на легитимност от страна на цялото ръководство на Столичната община, начело с Йорданка Фандъкова. Оставката не е само акт на поемане на политическа отговорност заради несправяне с поставените задачи, но и единствената опция след толкова много провали! Нашият екип очаква в най-кратки срокове и резултатите от проверките на всички български и европейски институции, до които подадохме сигнали.

Източник: Спаси София / spasisofia.org

Четете още: "Джи Пи Груп" - от крупните ремонти до пране на пари. Защо фирмата с най-големи договори нарича разследването на Прокуратурата и ОЛАФ "измислени събития"?"

 

Свързани статии (по етикет)

 • Сряда, 17 Октомври 2018 08:36
  Прокуратура, МВР и следствие трябва да бъдат заличени и изградени наново – с ясни правила и нови хора

  „Всички поръчкови акции в последните десетина години са шумни и медийни. Точно защото с този шум освен че се опитват да влияят на общественото мнение, те се опитват да влияят на прокуратурата и на съда. Всъщност, тя прокуратурата вече откровено е политически играч”, казва в интервю пред Мирослав Иванов за "Трансмедия" адвокат Николай Хаджигенов.

  –       Адвокат Хаджигенов, Вие редовно говорите за липсата на механизъм, по който да се търси отговорност от прокуратурата за нейни действия, които причиняват щети на разследвани и обвинявани. Наскоро обаче Софийският апелативен съд постанови изплащането на такива щети на юридическо лице. Това прецедент ли е? Отваря ли то възможност и за други пострадали?

  –        Това решение при всички случаи е прецедент. Поне не съм чувал да има друго подобно. А аз самият от доста време се занимавам с материята по търсене на отговорност за причинени вреди от държавни органи, включително МВР и прокуратурата. Такива случаи има много, но малцина са тези, на които им стиска да съдят МВР и прокуратурата, а и могат да си го позволят. Малцина са и колегите, които изобщо работят материята. Защото не е много благодатна – във всяко едно отношение. Тези дела са адски трудни. Всичките приключват на етап Върховен съд. И освен това са относително зле платени. Да осъдиш МВР и прокуратурата е неблагодарна работа.

  Мога да кажа, че практиката на медийните акции съществува от много години. Може би от началото на 90-те. Това се случва, когато „доказателства няма, ама си ги носим“ и за всеки случай си водим камери, за да видят колко добре сме си свършили работата.

  Много често се изпълняваше например, когато влизаха в компютърен клуб. Събираха всичко – лампите, разклонителите, мониторите и т.н. От тези дела нито едно не излезе като хората. И стигаме до наши дни. Аз впрочем имам аналогичен казус –  по едно дело, по което защитавах един от клиентите. Другият клиент е застрахователен брокер, там бяха направили същото нещо. Бяха влезли в офиса и му събрали всичко – папки, компютри, лампи, разклонители. Всичко. Той фалира, естествено. Те със сигурност съдят държавата. Дали колегата е предявил подобна претенция към прокуратурата, нямам представа. У нас няма такава практика.

  –       Само защото не се познава или и заради допълнителните щети, които би донесла? Защото да съдиш репресивни структури като МВР и прокуратурата сигурно носи допълнително напрежение?

  –        Това са единствените две нереформирани учреждения от времето на развития социализъм у нас. И не напразно не са реформирани – те са точно репресивен апарат. А делата с претенции не се завеждат по няколко причини.

  На първо място, относителният недостатък на нормативната уредба. У нас се приема, че ако нещо не е написано, значи все едно го няма.

  Втората причина според мен е в защитата. Тя избягва да проявява творчество. Което частично се дължи и на куцото правно образование у нас. Казусите, които аз познавам, винаги са свързани само с физически лица. Консултирал съм през годините множество случаи, но нито един не е посмял да заведе дело срещу „Борба с организираната престъпност“ (БОП) например. Посочвам тях, защото те често изпълняват поръчкови акции. Преди много години консултирах компютърен клуб. Това беше шумен случай. Събраха им 300 компютъра. Но те се отказаха. Не съм попадал на клиент, на който да му стиска. А делото, за което говорим с Вас, е на Алексей Петров, предполагам.

  –       Да, точно така.

  –        Ами на него явно му стиска. В крайна сметка си изправен пред такава ситуация – претенция за 800 000 лв. е уважил съдът, значи тя при всички случаи е била доста по-голяма – но ти си загубил всичко. Единственият ти шанс е да се обърнеш към съда с искане да се удовлетвориш. И това е правилният начин. И всичко това със сигурност е аргумент за Страсбург, а там няма как да откажат, защото обективната истина е това.

  Да, нашият закон не разпознава юридическите лица като субекти на наказателното право и наказателния процес, но въпреки всичко на тях може да им бъдат нанесени щети точно с незаконни действия на полицията.

  –       Казахте Страсбург. Прави впечатление, че много често на заседанията на МС се одобрява изплащането на компенсации по осъдителни за България присъди. Това може ли да продължава вечно?

  –        То продължава вечно. В последните 10 години е особено очевидно, защото и в трите части от мандати на режима на Борисов всичките акции са „цветанизми“. В нормотворческата част на това управление са абсолютни трактористи. Бълват неграмотни нормативни актове, и подзаконови включително, след това правят едни ето такива неща, които аз наричам „цветанизми“. Нахлуват с автомати, провеждат акции по телевизора, които са абсолютно незаконосъобразни. И ефектът е това – осъдителни решения в Страсбург. Ако всички пострадали от тези действия заведат дела, бюджетът ще фалира. Лошото е, че Страсбург е засипан и делата там отнемат много време. Аз всъщност имам такова дело – с пострадало юридическо лице. Случаят е такъв – отиват, събират им стоката. Абсолютно незаконно. Съдът не одобрява протоколите за обиск, защото те са незаконни. Това се случва в малък град в провинцията. Пак е медийна акция. И имаме претенция, която чака насрочване в Софийски градски съд.

  –       Защо всяка такава акция трябва да бъде шумно отразявана медийно? Това очевидно е част от проблема. Очевидно част от осъдителните решения след това се дължат и на този създаван от МВР и прокурори шум. Това необходимо ли е?

  –        От гледна точка на правото и закона това не само не е необходимо, но то е вредно. Но, да, те се нуждаят от него. Всички поръчкови акции в последните десетина години са шумни и медийни. Точно защото с този шум освен че се опитват да влияят на общественото мнение, те се опитват да влияят на прокуратурата и на съда. Всъщност, тя прокуратурата вече откровено е политически играч. В крайна сметка те убиват буквално живота на обвинените, на компаниите и т.н. И целият тоя шум е, когато нямат доказателства. Когато имаш доказателства, ти нямаш нужда от шум. Когато имат доказателства, отиват и задържат когото трябва, тихомълком си минават съдебните процеси, тихомълком си влиза човекът в затвора, както си му е редът. Но когато ги нямаш тези доказателства, защото при тях често се случва това, и в последните години буквално си носят доказателствата със себе си, нещата са такива. Ти имаш нужда от всичко друго, защото нямаш доказателства. Когато изпълняваш икономическа, политическа, друга поръчка, както прави прокуратурата в последните години. И това е факт. И всяко едно от шумните дела, които посочите през последните 10 години, завършва с провал. Всяко едно. Прокуратурата у нас е тотален провал. Имам предвид от правна и законова гледна точка – в борбата с престъпността. Единствената престъпност, която тя бори, е – неслучайно казахме в началото, че това е репресивен апарат – неудобните на съответното правителство в момента. Защото те се сменят относително често. И изпълнява икономически поръчки. И това през годините е съвсем откровено и ясно. Те дори не се срамуват от това, което правят.

  –       Важен момент е обаче дали решенията за всичко това са на високо ниво. Възможно ли е някой дребен чиновник в йерархията да изпълнява икономически и политически поръчки без санкция отгоре?

  –        Прокуратурата у нас се управлява еднолично. От върха. Не е възможно това да не минава през главния прокурор. Не е възможно. При досегашните главни прокурори всичко беше ясно. Ето, Филчев например беше тоталитарен главен прокурор. Там беше ясно, че всичко става, каквото каже той. При Велчев ние нямахме главен прокурор, така че всеки правеше каквото може. Но при Цацаров? Нещата ескалираха до безобразие. Не е възможно нещо в прокуратурата да става без негова санкция. Ето например „убийството на Пеевски“. Да, това е едно от шумните. Абсурдно е това да мине без знанието на главния прокурор.

  –       Той там не се ли извини, че някой нещо се е объркал под неговото ниво?

  –    Да, да!? Но по това дело се беше произнасял тогавашният градски прокурор, който не е наблюдаващ. И така нататък и така нататък. Безобразия! Така, че теорията, дето Цацаров не е знаел и е станало без неговата санкция – това е абсурд. И това е във всяко едно от тези шумни дела. Давам за пример делото за убийството на Пеевски, защото  имах участие по него и тези неща ги видях с очите си. И всяко нещо, което казвам, може да бъде доказано. Някой чувал ли е Цацаров въобще да се извини за нещо? Неслучайно единственият случай е по това дело. И той така се извини, сякаш ни е настъпил в трамвая. Било станало грешка. А шест месеца СРС-та, а филми, чудеса? Станала била грешка. Хайде бе! Как ще стане тази грешка? А разрешения за тези СРС-та? И в крайна сметка, когато четохме в съда СРС-та, аз дотогава не се бях смял толкова на дело.

  И това важи за всяко едно от другите шумни дела. Вижте сега с Иванчева какво се случва. Абсолютно същото. Просто ескалираха нещата до безобразие, защото това е безнаказано, ако мога да се върна на първия Ви акцент. Защото това е безнаказано. Защото някой ден, ако ние търсим отговорност, то това ще е от учреждението прокуратура. Искаме едни пари. Прокуратурата ги плаща. Т.е. аз и Вие ги плащаме като данъкоплатци. И нищо не се променя.

  –       Защо това е така? Няма ли механизъм, по който съдебно чрез регресен иск да се потърси материална отговорност от причинилите щетата физически лица, заемали даден пост?

  –        Ето – Вие знаете, че съществува регресен иск. Но това знаете ли кога се случва – никога.

  –       А защо?

  –        Защото това би се случвало, само ако прокуратурата и изобщо учрежденията у нас бяха нормални – всеки си вършеше работа. И, да, стават грешки. Понякога наистина стават грешки. Говорим в нормално работеща институция. И тогава някой трябва да носи отговорност. И когато това мине през съда и се установи, че е грешка, някой трябва да плати. Както казваше другарят Сталин, зад всяка грешка си има име, сериен номер, адрес и т.н. Принципът е такъв. Допусналият грешката плаща. Това е правен принцип. В случая това е Цацаров и съответните прокурори – да кажа пак за случая с Пеевски – там имаше наблюдаващ прокурор, даже бяха трима, градски прокурор и Цацаров лично. Това са лицата, от които трябва да се потърси отговорност. И забележете – това е само имуществената отговорност. Отделно, че по този тип дела винаги има един куп престъпления, които са извършени срещу правосъдието. Забележете, извършват се от прокурори, често от следователи, в немалко случаи от служители на МВР.

  –       И това са престъпления срещу правото, така ли?

  –        Срещу правосъдието, да. Доста често те извършват престъпления. Защото, когато нямат доказателства за нещо, те или ги фабрикуват, или просто казват „ние имаме доказателство”. Ето Ви го престъплението. Така бяха и в конкретния казус.

  –       Това си е някаква откровена лъжа, която се използва за докарване на обвинението до съда?

  –        Това е откровена лъжа и това е главата с престъпления срещу правосъдието. Веднъж имаме наказателна отговорност на тия лица, пак да ги кажа – милиционери, следователи, прокурори, чак до главния прокурор. След това имуществена – защото има нанесени щети за стотици хиляди левове, а понякога са и милиони. А това трябва да го плати някой. Да, ние ги плащаме като данъкоплатци, но може и трябва да им бъде търсена отговорност. А те не им търсят отговорност, защото нито едно правителство до момента не е работило правилно. Всички използват репресивните органи именно като репресивни органи. Не за защита на правото и закона, а в защита на собствените си интереси. Които винаги са корупционни. Защото дори чисто политическите интереси, ако не са на страната на правото, са корупционни. Защото корупцията не е само „вземи тука тия 20 лева“. Корупцията има всевъзможни страни. Включително издигането на някого на по-висок пост. Това също е корупция.

  –       С наличните в момента правни механизми възможно ли е да бъде търсена лична отговорност?

  –        Категорично е възможно. За целта е нужно в съответните институции да има някой честен човек. Поне малко мислещ и, разбира се, на него трябва да му стиска. Тия трите неща до този момент не съм ги видял в учреждение. Особено в силово – МВР, прокуратура, следствие. Но също така и в Министерски съвет, Президентство.

  –       Това означава един редови прокурор да вземе да образува досъдебно производство на началника си примерно, нали така?

  –        Има един следовател, който преди 2-3 години, пред „Биволъ“, мисля, обяви какво се случва в следствието. Но забележете – само шефът на следствието, за когото цялата страна знае, че е изпълнител на поръчките, беше известен като Пепи Еврото. Защото не му викат Пепи Айнщайна? Него Върховният съд го беше повторил шест пъти като автор на провокация за подкуп по делото на съдията Сантиров и на Тенчо Попов. И какво? Много важно. Сигурно е адвокат някъде.

  –       Добре, какъв е механизмът тогава. Това нещо трябва да бъде реформирано. Как? Политически? Или да се реформира само?

  –        Само не е възможно да се реформира. А ако имаше политическа воля тези репресивни структури нямаше да стоят нереформирани вече 30 години. Политиците нямат интерес от това. Всяко едно правителство, което се застои – вече колко станаха, 28 години – първото нещо, което прави, е да овладее Висш съдебен съвет, Инспекторат, върховни съдии, главен прокурор, председатели на съдилища. Те овладяват контролните механизми. Независимата съдебна власт у нас никога не е била независима. И тя неправилно се нарича съдебна, защото включва и много други органи. А съдебната власт по моему е само съдът.  Те овладяват правосъдието, защото това е контролният механизъм на политиците. Ние затова и нямаме политик в затвора. А иначе сигурно 90% от политиците ни са затвора. Но нямаме нито един. Няма и да има. Така че тази реформа можем да я направим ние, гражданите. Насила. И то трябва да извием ръцете на някое правителство. И на някое Народно събрание. Без значение кое, докато те не променят нещата по правилния начин – прокуратурата, МВР и следствието трябва да бъдат заличени. Буквално. И изградени по нов начин с нови правила. И с нови хора. И това е единственият начин. Всичко останало е просто дим над водата.

  –       Реформа, която включва разграждане на структурите?

  –        Не, не. Ликвидирането им. Буквално. Защото тези структури освен, че са прогнили от корупция, те са и пълни с откровено неграмотни хора. От тях няма смисъл. Не е възможно да направиш нов бардак със стари труженички. Всъщност, може би е възможно, но ефектът ще е същият като преди. Такава реформа не е възможна. Давам пример с това, което направиха в Грузия преди десетина години. Те буквално закриха КАТ. Ама буквално – от днес за утре. И го изградиха отново. Изцяло. По нов начин. С изцяло нови хора. И написаха нови правила. И той заработи. Малката Грузия започнаха да я дават за пример в цял свят за това как се гради нещо от нулата и то работи чудесно. Това е начинът. По същият начин и с прокуратурата. Как иначе да стане? Ами те изпълняват поръчки вече 30 години. Те някои се пенсионираха, изпълнявайки поръчки. Сега тези, които отиват в прокуратурата, дори и да има някой читав човек там, той си наляга парцалите и прави, каквото му кажат, което също е корупция. А съм чувал многократно прокурори да казват, че на тях им плащат заплатите да пишат обвинителни актове. Което е повод за крясък. Това ако се чуе някъде по света, сигурно ще ги удавят групово всичките. На прокурорите им плащат заплата да пазят закона. Да следят за изпълнението на закона. Никой не ти плаща за писане на обвинителни актове. Освен това, като ги пишете тези обвинителни актове по 15 000 страници, които дори не могат да се прочетат в съда, какво? Нищо! Това е друг тип абсурд.

  Източник: transmedia.bg

 • Сряда, 17 Октомври 2018 08:36
  Елена Йончева: Действията на прокуратурата се базират единствено на твърденията на Делян Добрев, Тома Биков и Антон Тодоров

  „Запознах се подробно с искането на Главния прокурор да образува дело срещу мен.

  В това искане пише, че делото е по сигнал на Делян Добрев, Тома Биков и Антон Тодоров. 

  Всички предприети действия на прокуратурата се базират единствено на твърденията на тези три лица.

  Няма нито един факт, който да сочи, че от мен са били извършвани незаконни действия. Нито един факт за извършени престъпления. 

  Надявам се делото възможно най-бързо да влезе в съда. Това е мястото, където истината ще стане ясна. И че става въпрос за политическа поръчка.”

  Това написа днес във фейсбук профила си Елена Йончева, за която главният прокурор Сотир Цацаров поиска снемане на депутатския имунитет.

  В друг свой пост в социалните мрежи Елена Йончева пише:

  По повод отправеното до 44-то Народно събрание искане от Главния прокурор на Република България за възбуждане на наказателно преследване срещу мен.

  Отправеното искане е потресаващо. Клевети, които отдавна се лансират от депутати на ГЕРБ. Няколко пъти призовах съответните отговорни институции да направят проверка - призовах, както от трибуната на Народното събрание, така и пред представители на медиите.

  Запозната съм с методите на репресии на ГЕРБ. Това е класическа схема.

  Твърденията за “вероятно пране на пари” идват само два дни, след като аз и мои колеги настояхме за независима техническа експертиза на качеството на строителството на българските магистрали – вземане на вертикални ядки и анализ в лицензирани европейски лаборатории. 

  През последната година внесох в ДАНС и прокуратурата документи, свързани с вероятни корупционни практики при строителството на преградното съоръжение на българо-турската граница, както и за аферата “кумгейт”. Бях обвинена от В.Симеонов в национално предателство. По този повод той внесе срещу мен и сигнал в прокуратурата.

  Клевета срещу мен е отправяна и от Б.Борисов, за което беше осъден.

  Работата ми като журналист винаги е била публична, видима. Прословутият договор, за който депутати от ГЕРБ са поискали от прокуратурата да насочи своето внимание, е за закупуване на телевизионна техника /камери, сателитни телефони, техника за директни включвания, монтажна апаратура/. Тази техника е налична, както и цялата документация.

  В своята дейност по заснемането на документални филми в Сирия, Турция, Украйна, Ирак, Афганистан, Чечня…. съм се срещала и с бандити, с престъпници. По нашия екип е стреляно, били сме отвличани и бити…

  Опитът за сплашване няма да мине.

 • Сряда, 17 Октомври 2018 08:36
  Прокуратурата продължава с удари по представители на опозицията: Започват проверки на депутата от БСП Светла Бъчварова и на конституционния съдия Атанас Семов, който е от квотата на президента

  Главният прокурор Сотир Цацаров е отправил сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет, с което иска проверка за забавени мотиви към присъда на Софийския градски съд (СГС) спрямо депутата от БСП Светла Бъчварова.

  Това става само ден, след като Цацаров поиска имунитета на шестима депутати, трима от които са от БСП.

  Социалистите определиха тези действия на прокуратурата като опит за репресия и сплашване (виж тук и тук).

  Светла Бъчварова е обвинена за сключването на неизгодна сделка като ръководител на Селскостопанската академия, с която е ощетила учебното заведение с 1.3 млн. лв., е оправдана на първа инстанция. Прокуратурата не е съгласна с решението на съда и е внесла протест.

  До този момент обаче съдът не е изготвил мотивите по това дело, което е причина Цацаров да поиска проверка.

  Делото е образувано по внесен на 12 април 2016 г. от Софийска градска прокуратура обвинителен акт срещу народния представител от парламентарната група „БСП за България“ – Светла Бъчварова-Пиралкова за това, че на 13.08.2009 г., като Председател на Управителния съвет на Селскостопанската академия (ССА) е сключила неизгодна сделка, от която е произлязла вреда за академията в размер на 1 326 671,36 лв. Случаят е определен като „особено тежък” – престъпление по чл. 220 ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

  На 21.03.2016 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител, припомнят от държавното обвинение.

  Същия ден Светла Бъчварова - Пиралкова е дала съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу нея. На 25.03.2016 г. е привлечена като обвиняема и ѝ е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

  Според обвинителния акт, обект на злоупотребата са 9 726,224 дка земеделски земи, намиращи се в землището на с. Стражица и с. Карвуна. На 07.08.2009 г. в Селскостопанската академия, която била ръководена от Бъчварова, е постъпило заявление от „Литекс Комерс“ АД, представлявано от Гриша Ганчев, за сключване на договор за съвместна дейност със ССА, с предоставяне на площите в с. Стражица и в с. Карвуна.

  На 13.08.2009 г., без решение от Управителния съвет на ССА, Светла Бъчварова - Пиралкова, в качеството си на Председател на УС е сключила договор за съвместна научно изследователска и опитно-производителна дейност върху тази земеделска земя с „Литекс Комерс“ АД. Договорът е сключен за срок от 10 години, като „Литекс Комерс“ АД е следвало да заплаща на ССА 17 500 лева годишно или по 1,80 лева на декар, като пазарните цени за този период, според експертизи, е  от 70 до 80 лева. При реална базова пазарна цена от 70 лева за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726,224 дка, сумата като приход за ССА би могла да бъде в размер на 680 835,68 лв. В резултат на сключения неизгоден договор на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на 1 326 671,36 лева.

  Прокуратурата проверява и избора на Атанас Семов за конституционен съдия. Тя се е самосезирала от статия на "Капитал". Това става ясно от съобщение на сайта на държавното обвинение.

  На 2 ноември президентът Румен Радев подписа указ за назначаването на професора по право в СУ "Св. Климент Охридски" за член на Конституционния съд. Самата номинация бе направена на 26 октомври, а три дни по-късно – на 29 октомври излиза статията, заради която прокуратурата започва проверката.

  Държавнто обвинение трябва да провери дали правилно е отказано образуване на досъдебно производство по сигнал срещу проф. Семов, подаден през 2013 г. от докторант в Юридическия факултет на СУ.

  Съобщението на Прокуратурата гласи: 

  "След сезиране от статия със заглавие „Двойни стандарти на „Дондуков 2“. Има много неизвестни около избора на Атанас Семов за конституционен съдия“, публикувана в електронното издание на в-к „Капитал“, Върховната касационна прокуратура е разпоредила на Апелативна прокуратура София извършване на служебна проверка за правилност и законосъобразност на постановление на Софийска градска прокуратура за отказ за образуване на досъдебно производство. 

  Със сигнал, подаден на 05.03.2013 г. и допълнение към него от 11.03.2013 г., Софийска градска прокуратура е била сезирана от юрист, работил като научен сътрудник по “Международно право и международни отношения“ в Института за правни науки към БАН, докторант в Юридическия факултет на СУ по специалност „Право на Европейския съюз“. В сигналите се твърди използване на СУ „Климент Охридски“ за развиване на частна стопанска дейност, безстопанственост, както и сключване на неизгодна вредоносна за университета сделка във връзка с неакредитирана магистърска програма по „Право на Европейския съюз“. Осъществяването на програмата е в резултат на договор между Софийския университет и сдружение с идеална цел - „Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на СУ“. След подаване на сигналите е била възложена проверка на МВР – ГДНП. С постановление на СГП от 14.07.2016 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Именно това постановление ще бъде предмет на служебна проверка, след сезиране от посочената публикация в медия."

Оставете коментар