Неделя, 29 Март 2020

Неделя, 24 Ноември 2019 12:33

„Най-доброто качество на парите е тяхното количество”

15 + 1 цитата от един от тримата велики рационалисти във философията на 17 век, Бенедикт Спиноза

„Не щастието е награда за честността, а самата честност.”

„Невежеството не е аргумент.”

„Сладострастието е също желание и любов към съединяване на телата.”

„Свободният човек не мисли за нищо тъй малко, както за смъртта, и неговата мъдрост е размишление не върху смъртта, а върху живота.”

„Срамът е известна тъга, възникваща у човек когато вижда, че неговите постъпки се презират от другите.”

„Боязън е желанието да избегнем чрез по-малко зло едно по-голямо зло, от което се страхуваме.”

„Вежливостта или скромността е желание да се извърши това, което се нрави на людете, и да се изостави това, което не им се нрави.”

„Всичко възвишено е толкова трудно, колкото и рядко.”

„Завистта е омраза, доколкото тя така въздейства върху човека, че той се наскърбява от щастието на другия, и напротив радва се на неговото нещастие.”

„Любовта е силна като смъртта.”

„Малодушен е онзи, който знае какво решение да вземе, за да направи добро или да попречи на нещо зло, но не го прави.”

„На човек който се срамува е присъщо желанието да живее честно.”

„Надменност е поради любов към себе си, човек да има по-високо мнение за себе си, отколкото подобава.”

„Ако искаш бъдещето да е различно от миналото, не забравяй миналото.”

„Състрадание е скръб, придружена от идеята за едно зло, което е постигнало другиго, за когото си представяме, че ни е подобен.”

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар