Сряда, 01 Април 2020

Неделя, 11 Февруари 2018 11:27

„Мисля, следователно съществувам!“

19 + 1 една мъдри максими от Рене Декарт, един от най-значимите мислители в новата история на човечеството

„Надеждата – това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва… Страхът – това е склонност на душата.“

„Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав смисъл, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в старини книги.“

„Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием.“

„Отчаяние – това е страх без надежда.“

„Повечето книги са така написани, че след прочитането на няколко пасажа и разглеждането на няколко картинки, вече знаеш цялата информация в тях. Всичко останало, което се съдържа в тези книги, е само за запълване на хартията.“

„Разум – това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, самото то остава хладно.“

„Умът е градина, в която волята е господар.“

„Четенето на добри книги е като разговор с най-добрите умове на миналите векове.“

„Вместо да завладяваш света, завладей себе си!“

„Не е достатъчно да имаш добър ум. Най-важното е да го използваш добре.“

„С изключение на собствените ни мисли, нищо друго не е изцяло в наша власт.“

„За да знаеш какво мислят хората, гледай какво правят, а не какво казват.“

„Този, който върши добри дела, живее добре.“

„Лошите книги създават лоши навици, но лошите навици създават добри книги.“

„Ако наистина търсиш истината, е необходимо поне веднъж в живота си да се съмняваш колкото се може повече във всичко.“

„Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.“

„За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява отколкото да заучава.“

„Интелектът – това е страст.“

„Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека.“

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар