Петък, 10 Април 2020

Понеделник, 23 Октомври 2017 13:23

"Фермата" на Иван и Андрей нарушава Закона за водите

За нарушенията сигнализира Тома Белев във фейсбук

Продуцентите на предаването "Фермата", Андрей Арнаудов и Иван Христов имат 15 дни за да приведат в първоначален вид терена около язовир "Студена", съобщи еколога Тома Белев във фейсбук.

Според разпореждане от 16.10.2017 г на Басейнова дирекция Западнобеломорски район до ВИК ООД-Перник за дейности на телевизионния формат "Фермата" на територията на санитарно-охранителната зона на яз. Студена, се оказва, че те противоречат на забранителните и ограничителните режими на Заповед №РД-630/10.08.2012 на МОСВ за санитарно-охранителната зона по силата на Закона за водите.

На продуцентите е определен 14 дневен срок от получаване на разпореждането ВИК ООД-Перник за да приведат терените в първоначалния им вид.

Оставете коментар