Събота, 17 Август 2019
Петък, 18 Януари 2019 13:52

Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

Това е един от законите, за който настояваха майките на деца с увреждания

Със 163 гласа "за" и нито един "против" депутатите приеха на първо четене Закона за социалните услуги. Той е третият от пакета закони, за приемането на които настояваха майките на деца с увреждания.

Законопроектът предвижда право на социални услуги да имат всички нуждаещи се хора в България. Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги, която ще се приема от Министерския съвет. Въвеждат се и допълващи стандарти за социалните услуги, чрез които се осигурява дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение и за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа.

За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Предлага се и законов ред за контрол и мониторинг от доставчиците, от общината като орган на местното самоуправление, както и за независим мониторинг от международни, европейски и национални организации.

Законът предвижда създаване на специална Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която да следи как се справят общините и частните организации със социалната грижа. Ще бъде създадена и Национална карта на социалните услуги. Тя ще отразява конкретните нужди по места и необходимото финансиране за тяхната реализация. Право на социални услуги ще имат всички български граждани.

Председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че с новия закон всички хора ще имат право на помощ. "Първият акцент е улесняване на достъпа до социални услуги. В момента от 265 общини в България в 47 общини няма нито една социална услуга. Т.е. в 18% от българските общини няма регистрирана нито една социална услуга. За да може да бъде гарантиран достъпът до тези услуги, трябва да има съвършено различен подход", обясни депутатът.

С този законопроект правителството изпълнява поетия ангажимент да разработи и внесе в Народното събрание пакет от законопроекти, които са насочени към правата на хората, които са от уязвимите групи на нашето общество, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той изрази удовлетвореност, че законопроектът е намерил подкрепа в комисиите.

Надявам се с гласуването, което предстои, тази подкрепа да бъде декларирана. Като министерство сме готови във времето между двете четения на законопроекта, да съдействаме за разглеждане на всички предложения, които ще подобрят текстовете на законопроекта, увери социалният министър.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар