Петък, 03 Април 2020

Четвъртък, 25 Юли 2019 16:21

Еврокомисията ще съди България заради мръсния въздух

Завежда  се дело за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово

 

Европейската комисия (ЕК) прие решение за завеждане на дело срещу България за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово. Проблемът с високи нива на серен диоксид в България съществува отдавна, основно във връзка с използването на въглища с високо съдържание на сяра от някои топлоелектрически централи.

От 2007 г. България, като държава член на ЕС, е задължена да постигне и спазва неговите норми за качество на въздуха. Поради непостигането на изискванията за нивата на серен диоксид през 2009 г. ЕК стартира наказателна процедура срещу страната ни, като по това време проблемните райони са три – Перник, Гълъбово и Димитровград.

В резултат на предприетите от държавата и от собствениците на големи горивни инсталации (ГГИ) мерки през последните години е налице значително намаляване на общите емисии на вредни вещества и в частност на серен диоксид – от 715 358 до 48 567 тона спрямо 2007 г. Вследствие на това към момента Гълъбово е единствената община, в която продължава да има проблеми с постигане на европейските изисквания за съдържание на серни оксиди в атмосферния въздух.

Основната причина за проблемите с постигането на нормите за серен диоксид в град Гълъбово е исторически наследената концентрация на четири ГГИ, разположени на малка площ във въгледобивния басейн „Марица Изток“.

Winbet - на един клик разстояние! (18+)

С днешното решение за втори път се предявява иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на стандартите на ЕС за качество на въздуха. В решението си от 5 април 2017 г. съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10).

От значение е, че централите в басейна „Марица Изток“ съгласно данните от техните системи за автоматични измервания спазват изискванията на европейското законодателство и нормите, определени в техните комплексни разрешителни.  Централите имат значителен принос към общото количество електрическа енергия, което се произвежда в страната (между 45 и 60% в зависимост от сезона).

Освен спрямо България, днес ЕК взе решение за завеждане на дело пред Съда на ЕС и срещу Испания, но за системното нарушаване на правото на Съюза за пределните стойности за азотен диоксид. Комисията предприе наказателни мерки в областта на качеството на атмосферния въздух и срещу Хърватска, Полша, Румъния и Гърция. През май 2018 г. заради непостигане на нормите за качество на въздуха ЕК изпрати на съд още 6 държави – Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния и Великобритания.

Същевременно Столичният общински съвет днес прие мерки срещу замърсяването на въздуха в столицата. Общинарите решиха в следващите три години да бъдат монтирани 2 хиляди филтъра на комините на сгради в София.

Приоритетно филтри ще се монтират в кварталите "Красна поляна" и "Слатина", и то в домакинства, които не могат или не искат да сменят печката си на твърдо гориво с по-екологична алтернатива.

Поставянето на филтрите ще бъде за сметка на общинския бюджет, за което ще са необходими около 500 000 лева.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар