Вторник, 29 Септември 2020

Събота, 14 Март 2020 15:45

По разпореждане на Гешев започват проверки при продажбата на лекарства и храни

По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, Върховната административна прокуратура възложи проверки при продажбата на лекарствени продукти и храни

По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, Върховната административна прокуратура възложи на ръководителите на Изпълнителна  агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на  лекарствата и на Комисията за защита на потребителите предприемането на спешни мерки по предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на  цени различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените  продукти в хуманната медицина, осъществяването на търговия с лекарствени продукти, без съответното разрешение, както и на продажбата на лекарствени продукти от разстояние (чрез интернет сайтове).

На горепосочените институции е възложено извършването на незабавни
проверки, които да продължат до края на обявеното с решение на Народното  събрание извънредно положение във връзка с предотвратяване последиците  от разпространението на новия коронавирус COVID-19.

Като при необходимост следва да се търси съдействие от структурите на НАП и на  МВР. От държавните органи е изискано още да уведомяват съответните териториални прокуратури, ако се установят данни за извършване на престъпления. 

Копия на писмото на заместника на главния прокурор при ВАП е изпратено  до министрите на здравеопазването, на вътрешните работи, на икономиката  и на финансите, както и до изпълнителния директор на НАП. 

По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, Върховната административна прокуратура възложи на изпълнителния директор на  Българска агенция по безопасност на храните да следи за нарушения и предприемането на спешни мерки във връзка с обявеното извънредно 
положение, свързани с предлагането на храни и хранителни продукти. На ръководителя на БАБХ е обърнато внимание контролните органи да налагат санкции и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на Закона за храните.

По преценка следва да се информират органите на МВР, а при наличието на данни за извършени престъпления съответната прокуратура. 

За горното са информирани административните ръководители на апелативните прокуратури в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, на които е възложено да осъществяват контрол по провеждането на допълнителни проверки във връзка с продажбата на лекарствени проверки и храни, които  са се осъществят от съответните окръжни прокуратури, Регионалните здравни инспекции и БАБХ, а при необходимост и със съдействието на органите на НАП и на МВР.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар