Вторник, 29 Септември 2020

Вторник, 24 Октомври 2017 18:15

България се готви да приеме база на НАТО

Предложено е създаването на нова глава в закона, която формулира специфични разпоредби относно влизането, пребиваването на тези структури

Правителството предлага парламентът да одобри промени в Закона за преминаването през и пребиваването в България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Намерението е с промените е да бъде регламентирана хипотезата на установяване в страната ни на постоянна структура на НАТО, каквито са Щабният елемент за интегриране на силите на НАТО и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

Статутът на тези структури е уреден с ратифицирани от България международни договори, но за прилагането им в тяхната пълнота е необходима промяна и в някои от законите, посочва правителствената информационна служба.

Понастоящем Законът за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили урежда случаите на пребиваване и преминаване през България при провеждане на отделни мероприятия, учения, тренировки и други подобни дейности и поради това наличната правна регламентация е недостатъчна да осигури международните задължения с продължителен характер, поети от България като страна-домакин.

Предложено е създаването на нова глава в закона, която формулира специфични разпоредби относно влизането, пребиваването, идентификацията на лицата-членове на тези структури, както и други въпроси, произтичащи от изпълнението на служебните им функции. Новите текстове се отнасят до видовете документи, които се представят при преминаване на държавната граница, издаването на национален документ, който да удостоверява пребиваването и статуса на тези лица, признаването на свидетелства за правоуправление и регистрационни номера на МПС и др.

Договорката за повече учения и разполагане на военни у нас е приета през юли 2016 на заседание на НАТО. Там своето съгласие са дали тогавашните министри Николай Ненчев, Даниел Митов и президентът Росен Плевнелиев.

Оставете коментар