Понеделник, 10 Август 2020

За психичното здраве на нацията е достатъчно мерките да са хлабави, времето да е топло, а ген. Мутафчийски да не присъства на брифингите. Защо е това безгрижие в България, пита…
Конференция, организирана на принципа на бандата, или трагедията на едно поколение
Президентът на Руската федерация Владимир Путин написа статия „75 години от Великата Победа: обща отговорност пред историята и бъдещето“. Материалът е публикуван на сайта на Кремъл и в „Российская газета“
Източноевропейските им работници живеят като модерни роби, но какво от това - важното е да се трупат печалби. Германските кланици "Тьонис" съвсем съзнателно допуснаха заразата да плъзне сред работниците им,…
Азбучна истина е, че всяка модерна, европейска и демократична държава се гради върху три стълба – функциониращ парламентаризъм, избран с честен народен вот; работеща и некорумпирана съдебна система; обективни медии,…
В първия ден на лятото българският премиер Бойко Борисов, оценявайки мащабите на извършените работи от птичи поглед, обеща, че строителството на българския участък от газопровода "Турски поток" ще бъде завършено…
Националният съвет на БСП на 13 юни показа дълбокото ценностно разделение в социалистическата партия.
Може ли да съществува знак за равенство между екоталибаните, всички Грети Тунберг на планетата и протестите и акциите по коленичене и удряне на чело в земята, посветени на доказания престъпник…
Коор­ди­наци­ята на деструк­тив­ната дей­ност по отноше­ние на Русия се извършва от Държав­ния депар­тамент на САЩ, други държавни струк­тури и водещи аме­ри­кан­ски непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции, заявява секретарят на Съвета за сигурност на…
Янаки Стоилов: Не трябва да допускаме десните партии, след като направиха прехода, да предлагат наши идеи в името на определени интереси