Вторник, 14 Юли 2020

Вторник, 04 Юни 2019 15:22

Защо индустрията за възобновяемата енергия в основата си е (предимно) измама?

Вятърните турбини произвеждат само 0.46% от глобалната енергия. 72.8% от световната възобновяема енергия се получава чрез изгарянето на дърва и говежда тор - 20 пъти повече от вятърната и соларната енергия

Защитниците на възобновяемата енергия от десетилетия ни убеждават, че соларната и вятърната енергия са бъдещето и че това бъдеще вече се показва зад ъгъла.

Някои дори смело твърдят, че до 2030 светът ще бъде задоволяван с енергия само от възобновяеми източници, ако се осъществи експоненциално нарастване на капацитета на соларните панели и вятърните турбини.

Разбира се, че и масмедиите участват в преувеличаването на значението на соларната и вятърната енергия за побеждаването на плашилото известно под името изменение на климата.

Несъмнено вятърната и соларната енергия увеличават бързо своя капацитет през последните три десетилетия – вятърната енергия средно с 24.3% всяка година от 1990, а соларната с 46.2% годишно през същия период.

Но откъде всъщност идва разликата в капацитета на възобновяемите източници? Какво е текущото състояние на възобновяемата енергия и какво е нейното бъдеще?

Не. Възобновяемата енергия е неудачна и ще си остане такава в обозримото бъдеще – вятърната и слънчевата енергия просто са второстепенни спрямо фосилните горива и ядрената енергия.

Точка.

3 ключови факти за възобновяемата енергия, които трябва да знаете

Ще ви запознаем с три статистически факти за възобновяемата енергия, които трябва да знаете:

  1. Вятърните турбини произвеждат само 0.46% от глобалната енергия

Въпреки тридесетте години правителствени субсидии и стотиците милиарди преки инвестиции в зелени технологии, вятърната енергия покрива само 0.46% от световното потребление на енергия. Това е много близо до нищо.

Вятърната енергия е негодна и ще си остане такава поради ограничения коефициент на полезно действие (законът на Бец*) и поради изискванията за земна площ – ние бихме се нуждали всяка година от площта на Британските острови покрита с вятърни турбини, само за да посрещнем годишното нарастване на нуждите от енергия. Просто няма достатъчно земя.

Тук не отчитаме несигурността на вятърната енергия и скритите рискове за енергийните системи, които тази несигурност носи.

  1. Изгарянето на изпражнения и дървесина дава повече енергия от вятърната и соларната енергии взети заедно

Защитниците на вятърната енергия заблуждават обществото относно истината за консумацията на възобновяема енергия – те правят така че да изглежда, че ние разбираме разликата. Ние не я разбираме.

Според доклад от 2016 за възобновяемите източници на Международната Енергийна Агенция (International Energy Agency - IEA) вятърната, соларната и енергията на приливите взети заедно, осигуряват 0.81% от световните енергийни нужди.

И все пак, непрекъснато ни се набива в главите, че възобновяемата енергия произвежда много по-голям процент от споменатия по-горе. От къде идва тази разлика?

Защото защитниците на зелената енергия заблуждават обществото, като разглеждат само електрическата енергия.

Фактите обаче не са в тяхна подкрепа, защото електрическата енергия представлява само една пета част от цялата консумация на енергия. По-голямата част от консумираната енергия отива за транспорта, отоплението и готвенето.

Защитниците  на зелената енергия също внушават, че вятърната и соларната енергия съставляват голяма част от световната консумация на енергия, като твърдят, че те доминират във „възобновяемия” енергиен сектор.

Това обаче е далече от всякаква истина.

Winbet - на един клик разстояние! (18+)

При положение че 13.8% от световната енергия идва от възобновяеми източници, огромната част от тази енергия е от изгаряне на дърва, дървени въглища и говежди изпражнения.

Точно така, изпражненията са по-важен енергиен източник от вятърните турбини.

 

  1. Ще се нуждаем от редките минерали на 7.2 земни кълба за преминем на слънчева енергия.

Фотоволтаичната клетка се нуждае от смайващо разнообразие на редкоземни минерали, един от най-важните от които е среброто.

При настоящата технология (и приемайки 20% коефициент на полезно действие), ние трябва да покрием с фотоволтаични панели площ равна на тази на Испания, за да произведем необходимата ни в 2030 електрическа енергия (която е една пета от цялата енергия).

Това е много земя, която би могла да се използва за земеделие или просто да бъде запазена.

Но дори и да ни се иска да произведем такова голямо количество соларни панели, ние не бихме могли да направим това – просто на света няма достатъчно количество сребро.

Ето няколко няколко числа.

За всеки 1.8 квадратни метра са необходими 20 грама.

В един квадратен километър има 1 милион квадратни метри. Това означава, че ще се нуждаем от 11.1 милиона грама, което е равно на 11.1 тона сребро за квадратен километър слънчеви панели.

Испания има площ 506 000 квадратни километра.

Това означава, че ще са ни необходими 5 616 600 тона сребро, за да бъдат произведени тези соларни панели.

Това е много повече сребро от това в земната кора (7.2 пъти повече).

Количеството сребро, което сме изкопали досега, и това, което все още е в земната кора е 777 275 тона.

Всъщност, дори да изкопаем цялото количество сребро, намиращо се в земната кора, няма да има достатъчно за да преминем 100% на соларна (електрическа) енергия, дори соларните панели да станат 4 пъти по-ефективни (80%).

Соларната енергия е път без изход.

* Законът на Бец (англ. Betz 'law) определя максималната енергия, която може да бъде получена от вятърен генератор. Законът Бец е открит през 1919 г. от немския физик Алберт Бец. Според този закон вятърният генератор може да усвои не повече от 59.3% от кинетичната енергия на вятъра.

Източник: nauka.offnews.bg в превод от National Economics Editorial

Коментар от преводача: Забележете числото за вятърната енергия – 0.46%. Това е резултат на 30 години огромни инвестиции и субсидии, съпроводени с безкрайни кампании и убеждения колко е зелена зелената енергия. Имайте предвид, че при същите инвестиции и субсидии, след 32 години процентът няма да е 0.92, а пак ще си е 0.46%, защото животът на една вятърна турбина е 30 години. Представете си какви инвестиции и субсидии ще са необходими, за да се достигнат дори мизерните 10%. Всичко това ще изтече от вашите джобове уважаеми читатели, защото това е една изцяло субсидирана енергия.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар