Вторник, 22 Септември 2020

Петък, 21 Февруари 2020 18:06

България е пета в ЕС по най-голяма инфлация

Втори сме по дял на екологичните данъци и такси според данни на Евростат

Годишната инфлация в България, изчислена според хармонизираните за ЕС методология и дефиниции, се е ускорила до 3.4% през януари, показват данните на Евростат. Така страната ни се нарежда на пета позиция по отношение на поскъпването на цените на дребно спрямо съответния месец на предходната година.

Данните показват, че януари е четвъртият пореден месец, в който средните цени в България нарастват с ускоряващ се темп. Припомняме, че по-рано този месец Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за Индекса на потребителските цени, който мери инфлацията според различна методология, който нараства с 4.2% на годишна база.

Като цяло годишната инфлация в Европейския съюз е 1.7% през януари 2020 г. и 1.6% през декември. Годишният темп в еврозоната е 1.4% през януари 2020 г. и 1.3% през декември.

Най-ниските годишни нива са регистрирани в Италия (0.4%), Кипър (0.7%), Дания и Португалия (0.8%). Най-най-високите проценти са регистрирани в Унгария (4.7%), Румъния (3.9%), Чехия и Полша (и двете 3.8%).

В сравнение с декември месечната инфлация спадна в пет държави членки, остава стабилна в пет и се повишава в осемнадесет.

През януари най-големият принос към годишния темп на инфлация в еврозоната е от услугите, следвани от храни, алкохол и тютюн, енергия и промишлени стоки.

Според данните на европейската статистическа служба Евростат, България заема второ място в по дял на таксите и данъците, свързани с околната среда, от общите приходи от данъци и такси за 2018 г.

Екологичните данъци и такси в България, енергийните, тези за транспорт, за замърсяване на околната среда и за ползване на ресурси, формират 9,8% от общите данъчни приходи на страната през 2018 г., показват данните на агенцията.

Размерът на приходите от екологични данъци и такси през 2018 г. в България достига 1,648 млрд. евро спрямо 1,510 млрд. евро през 2017 г. и 1,418 млрд. евро през 2016 г.

В това отношение страната ни се нарежда на 24-о място от всички държави в Европа. Лидер тук е Германия с приходи от 59,737 млрд. евро.

Общо за ЕС приходите от екологични данъци и такси възлизат на 324,6 млрд. евро, като средното ниво на дела им за блока е 6%. В това отношение показателят бележи ръст от 3% спрямо предходната година и 49% спрямо 2002 г.

Делът на енергийните такси и данъци е най-голям – 77,7%, следван от транспортните (19,1%) и таксите за замърсяване и за ресурси (3,3%).

На първо място по дял на таксите и данъците е Латвия с 10,9%. След България се нареждат Гърция (9,5%), Словения (9,4%) и Хърватия (9,3%). 

Последните три позиции принадлежат на Швеция (4,8%), Германия (4,5%) и Люксембург (4,4%).

При страните извън ЕС делът на екологичните такси и данъци във Великобритания е 7%, докато в Швейцария Норвегия той достига съответно 6,2на сто и 5,5 на сто.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар