Неделя, 25 Август 2019
Четвъртък, 29 Септември 2016 19:15

Ненчев застрахова служителите си за 192 000 лева

Застрахователното покритие е за цял свят с изключение на територията на България

Министърът на отбраната Николай Ненчев ще застрахова със застраховки "Злополука и медицински разходи" военнослужещите и цивилните служители от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, както и командированите в чужбина, показа проверка на BIG5 е регистъра на обществените поръчки.

Обявената обществена поръчка включва две обособени позиции. Първата е за застраховка „Злополука и медицински разходи вследствие на злополука и/ или акутно заболяване” на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, дългосрочно командировани на длъжности в щабовете и органи на международни организации.

Втората позиция е за застраховка "Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс" на краткосрочно командированите военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
 

Прогнозната обща стойност на поръчката е 160 000 лева без ДДС. 

Застрахователното покритие е за цял свят с изключение на територията на България.

Постоянно командированите служители са с прогнозен обем 130 души, с разчет на ротация около 40-50 човека в година, за периода от една, две или три години.

В срока на договора, по заявка от представител на Министерство на отбраната застрахователят ще издава индивидуални и групови застрахователни полици, като в полиците се записват трите имена, ЕГН, срок на командировката и крайна дестинация – държава или териториалната зона, в която попада.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар