Вторник, 23 Януари 2018
Петък, 04 Ноември 2016 09:48

Бойко Коцев в интервю за РИА Новости: Готови сме да обсъждаме участието на Русия в хъб „Балкан”

Българският посланик в Москва: От 12-те компресорни станции  на юго-източна Европа 10 се намират в България. На "Газпром" е предоставена цялата информация по проекта и в случай на интерес, представителите на ЕК и България в работната група са готови да стартират тристранните преговори.

Посланикът на България в Русия Бойко Коцев в интервю за РИА Новости говори за активирането на двустранните контакти между Русия и България за последната година и как България планира да повиши интереса на руските туристи.

— Господин посланик, как оценявате неотдавнашната визита на министъра на енергетиката на България Теменужка Петкова в Москва?

— Министър Петкова участва във второто заседание на работната група на представителите на българските компании "Български енергиен холдинг" и "Националната електрическа компания" и руските "Росатом" и  "Атомстройекспорт". Обсъждаше се въпросът за изплащане на задълженията на НЕК за АЕЦ "Белене" в отговор на решението на Международния арбитражен съд в Женева.

Благодарение на конструктивния диалог между двете страни на 26 октомври 2016 г. в София беше подписано споразумение между НЕК и "Атомстройекспорт" за изплащане на дълга към руската страна. Както вече стана известно, условията на споразумението предвиждат отказ на руската страна от лихвите начислени след решението на съда, в случай че НЕК извърши плащането на целия дълг до 15 декември тази година. Българската компания вече направи първото плащане в размер на 5 милиона евро.

Както отбелязаха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова  и заместник генералният директор на "Росатом" Кирил Комаров след подписването на йфлд споразумениетоя двустранното сътрудничество в областта на енергетиката, което продължава вече 50 години, има вече съвсем нов потенциал за развитие. Двете страни още веднаж потвърдиха отличното съвместно сътрудничество в работата за удължаване на есплоатацията на двата блока на АЕЦ "Козлодуй". С удовлетворение може да се отбележи, че страните завършиха проекта за рехабилитация  на пети блок на АЕЦ "Козлодуй", което ще удължи времето на експлоатация до 2047 г.

— Как бихте харатеризирали отношенията на нашите страни в настоящия момент?

— По отношение на контактите между двете страни трябва да се отбележи, че след застоя, тази година се наблюдава положителна динамика. След 5-годишно прекъсване през януари 2016 г. в София се проведе 15-то заседание на българо-руската междуправителствена комисия по икономическото и научно-техническото сътрудничество. През септември се проведе среща на съпредседателите на междуправителствената комисия във Варна. През годината бяха осъществени визити в Русия на министрите на земеделието, икономиката, енергетиката. Беше проведена и двустранна среща на министрите на външните работи в Сочи. Като цяло, може да се отбележи активиране на двустранните контакти.

— Планират ли се големи културни мероприятия, например „Година на Русия в България”?

— През май тази година министърът на културата на България Вежди Рашидов посети Москва, за да се обсъдят възможностите за провеждане на големи културни мероприятия както в Русия, така и в България.

Както знаете, в началото на 2018 г. България поема председателството на ЕС. А когато говорим за европейска култура, не може да се отмине руската култура, която има огромен принос не само в европейското, но и в световното културно наследство. Ние бихме искали да отбележим нашето първо председателство на ЕС с мащабни културни проекти, сред които бих отбелязал гастроли на българската Национална опера  на сцената на Болшой театър, изложби на български художници в Третяковската галерия. Бихне искали да покажем и най-добрите образци на руската култура в България — спектакли на Малий театър, Мариинския театър на българските сцени. Идеи има много и се надявам, че болшинството ще се реализират.

Активно културно взаимодействие протича и във връзка със 140-та годишнина от Руско-турската война от 1877-1878 г., в резултат на която България възстанови своята държавност. Планират се мероприятия както през 2017, така и през 2018 г.

— Какви сфери на сътрудничество, освен енергетиката, са обсъждани на срещата на междуправителствената комисия във Варна на 15-16 септември? Има ли положителни тенденции за възстановяването на сътрудничеството между двете страни? Определени ли са точни дати и място за следващата среща?

— Определено може да се каже, че срещата във Варна беше позитивна. Подготвиха се ред въпроси за обсъждане на предстоящата сесия на междуправителствената комисия в Москва в началото на 2017 г. Разговорите бяха дружески и конструктивни, благодарение основно на доброто взаиморазбиране и степента на доверие между съпредседателите на комисията — министрите на икономиката и енергетиката на България Божидар Лукарски и Теменужка Петкова и първия заместник министър на правосъдието на РФ Сергей Герасимов.

Активно се разглеждаха въпросите на сътрудничеството в областта на търговията, селското стопанство, стимулирането на съвместни производства, активиране на сътрудничеството и обмена в областта на науката (например космическите разработки), технологиите. Подготвя се проект на програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката, като допълнителен тласък на сътрудничеството в хуманитарните области.

— Руската страна беше заявила, че е готова да разгледа връщането към проекта "Южен поток", но само при твърди юридически гаранции от България. Готова ли е София да даде такива гаранции? Заинтересована ли е въобще България от този проект? Или цялото внимание сега е насочено към проекта на хъба "Балкан"?

— За реализацията на всеки газов проект е необходимо да се съчетаят интересите на страните-доставчици с интересите на страните-потребители на енергийните ресурси. По отношение на ЕС, трябва напълно да бъдат отчетени и изискванията на европейското законодателство в тази област.

Българската страна е разработила концепция за създаване на газоразпределителен хъб "Балкан" до Варна. Това е съвсем нов европейски проект, който на този етап е най-реалистичният енергиен проект. Той има категоричната подрепа на Европейската комисия, тъй като изцяло отговаря на изисванията на европейското законодателство и е в пълно съответствие с плановете за развитие на Южния газов коридор и газовата инфраструктура на Европа. Освен това, хъбът "Балкан" отговаря на интересите на страните от Централна и Юго-Източна Европа и те го поддържат.

Стратегическото географско положение на България, съществуващата развита газова инфраструктура, а също и проектите за строителство на междусистемни интерконектори с Румъния, Турция, Гърция и Сърбия, са фактори, които благоприятстват реализацията на хъба "Балкан". Българската страна вече е инвестирала значителни средства за модернизацията и рехабилитацията на своята газопреносна система и за строителството на най-съвременни компресорни станции. Трябва да се отбележи, че от 12-те компресорни станции  на Юго-Източна Европа десет се намират именно в България.

— Каква е основная идея на този проект? На какъв стадий на развитие се намира?

— Главната идея  на реализацията на хъба е възможността за постъпване на значително количество газ от различни източници за по-нататъшно транспортиране. Такива източници могат да бъдат русият газ (който ще постъпва по новия морски газопровод или по вече существуващия маршрут), природен газ от шелфа на Черно море (български и румънски), природният газ от източниците на Южния газов коридор (Каспийският регион, Близият Изток и Източното Средиземноморие) и от терминалите на течния газ в Гърция и Турция. Разнообразното количество на източници за доставка ще осигури и енергийната безопасност на региона. Освен това, в хъба ще има възможност за търговия с газ на пазарен принип.

На този етап, с техническата помощ и при финансовата поддръжка от страна на ЕК, предстои разработката на технико-икономическата обосновка на проекта.

— Кои страни и компании се разглеждат като основни доставчици за този хъб? Русия в това число ли е?

— В периода 4-6 септември 2016 г. във Варна се проведе инвестиционна кръгла маса за реализацията на хъб "Балкан", на която беше представена концепцията на проекта. На кръглата маса присъстваха повече от 60 международни инвестори, сред които големи световни компании като Shell, OMV и други, а също и европейски инвестиционни фондове. Присъстваха генералният директор на дирекция "Енергетика" на ЕК Доминик Ристори и директорът на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" Клаус-Дитер Борхард, а също и руски представители.

Смятаме, че хъб "Балкан" е интересен и иономически обоснован проект. Именно този проект ние представихме на руската страна и сме готови занапред да обсъждаме желанието и възможностите на Русия да участва в него. България се отнася с разбиране към чувствителността на руската страна по въпроса с юридическите гаранции на руското участие в проекта. Смятам, че на предложената от ЕК тристранна среща в Брюксел между България, Русия и Европейската комисия, руската страна ще получи цялата необходима информация, в това число и юридическа, за реализацията на проекта.

— Има ли информация кой ще представлява страната на срещата ЕК-РФ-България по проекта за газоразпределителния център "Балкан", която трябва да се състои в Брюксел до края на ноември?

— Ръководител на работната група от българска страна е вице-премиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, а сред членовете ще отбележа ръководителите на държавните компании "Български енергиен холдинг" и "Булгартрансгаз". На руския "Газпром" е предоставена цялата информация по проекта и в случай на интерес, представителите на ЕК и България в работната група са готови да стартират тристранните преговори.

— Ще настоява ли България за намаляване на цената на руския газ? Каква цена София смята за справедлива? Вървят ли по този повод преговори?

— Между Република България и Руската Федерация е сключен дългосрочен договор по отношение на цената, която се определя с формула. Разбира се, ние следим пазарните отношения на Русия с европейските контрагенти и прилагането на режима на най-облагодетелствана нация по отношение на нашата страна.

— Съществува ли възможност България да облекчи визовия режим за руснаците, за да привлече повече туристи?

— Българската страна досега е направила много и продължава да облекчава условията за визово обслужване на руските граждани. Практически визите се издават за три-четири дни, като при подаването на документите човек губи не повече от пет минути.

В съответствие със споразумението за облекчаване на издаването на визи  на гражданите на РФ и ЕС е намалена цената, стана по-лесно да се получи многократна виза, намален е списъкът от документи, утвърдени са категориите за безплатни визи. Руснаците могат също да посещават България със шенгенски, кипърски, румънски и хърватски визи. Бихме искали руската страна да отговори по същия начин на българските граждани, желаещи да посетят Русия.

— Как се измени потокът руски туристи в България тази година в сравнение с предишните?

— С удовлетворение отбелязваме, че по количество туристи, посетили България, Русия само за трите летни месеца заема втора позиция. За първите осем месеца на 2016 г., според данни от Националната статистика на България, Русия заема четвърто място сред държавите, чиито туристи посещават България. С цел "отдих и ваканция" 465 276 руски граждани са посетили нашата страна, което надвишава данните за същия период на 2015 г, с 24,9%.

— Съществува ли възможност след президентските избори София да се обърне към Русия не само като към партньор в областта на енергетиката и туризма, но и като партньор в областта на политическото сътрудничество?

— Преди всичко искам да отбележа, че отношенията между българския и руския народ се развиват в продължение на 14 века. Това са отношения на дружба, партньорство, взаимоизгодно сътрудничество, духовно и културно взаимообогатяване. Много неща ни обединяват - славянските корени, общата православна религия, историята. Смятам, че за равноправното, взаимоизгодно сътрудничество не е задължително съвпадението на възгледите и позициите по всички въпроси на международната политика. Трябва да концентрираме усилията си върху тези направления, където реално можем да постигнем положителен резултат.

Що се отнася до президентските избори, които ще се проведат на 6 ноември 2016 г., аз съм сигурен, че мъдрият български народ ще избере най-достойния кандидат. Мисля, че не трябва да има съмнения, че и при новия български президент България ще провежда последователна политика за развитие на отношенията с Руската Федерация на основата на взаимоизгодното и равноправно сътрудничество. Разбира се, не трябва да се забравя, че сътрудничеството между две държави е двустранен път. Ние сме готови да извървим своята част от пътя.

— Някои от европейските страни говорят за излизане от Еврозоната и връщане към националната валута. Властите на България обратно, се стремят да станат част от Еврозоната. Не съществуват ли опасения, че при приемането на еврото България ще попадне в още по-голяма зависимост от ЕС?

— България ще стане част от Еврозоната, тъй като това е задължение, което нашата страна е приела при встъпването си в Евросъюза. Кога и при какви условия това ще стане е въпрос на допълнително споразумение между българската страна и Еврокомисията. Във всеки случай, в близко бъдеще не се предвижда такова встъпване. А за зависимостта от ЕС, мисля, не си струва да се говори. Политиката на България, както и на всяка страна-членка на ЕС, не е функция на този съюз. Ние сме равноправен участник в процеса на взимане на решения.

Интервюто е публикувано със съкращения.

Източник: ria.ru

Превод: NBOX

Свързани статии (по етикет)

 • Петък, 04 Ноември 2016 09:48
  Кремъл: Путин е здрав, може да сложи мнозина в джоба си

  Руският президент Владимир Путин е в чудесна физическа форма, но Кремъл няма намерение официално да се отчита за здравословното състояние на държавния глава, заяви пред журналисти президентският прессекретар Дмитрий Песков, който коментира доклада на Белия дом за здравословното състояние на Доналд Тръмп.

  „Не ми е известно да се подготвят подобни формати. Нашето законодателство не предвижда задължително да се огласяват данни за здравето на президента”, каза той. „На свой ред мога да ви уверя, че президентът (Путин) е абсолютно здрав, може да сложи мнозина в джоба”, подчерта говорителят на Кремъл. припомняме, че откакто е държавен глава, Доналд Тръмп за пръв път се подложи на изследвания. на пук на опонентите му, които твърдят, че е луд, се оказа, че той няма психически отклонения. За сметка на това обаче лекарите са му препоръчали да отслабне и да влезе във форма.

 • Петък, 04 Ноември 2016 09:48
  Григор Здравков пред BIG5: Борисов да не се хвали с митниците, загубили сме 2,4 млрд. лв. от контрабандни канали, които работят за върхушката на ГЕРБ

  За година има хванати 4 камиона с незаконни цигари. Ако премиерът твърди, че сме намалили със 7% контрабандата на късовете, то трябва да означава, че 50 на сто от хората са спрели да пушат. Шефът на Агенция митници Георги Костов няма да даде нито едно интервю, защото няма какво да каже пред фактите, че губим милиарди. След побоя не са ме заплашвали. Документите и записите, които имам още от първото правителство на ГЕРБ и които съм дал в полицията. удариха спирачка на поръчителите ми, каза пред BIG5 Григор Здравков от легия "Антимафия".

  - Г-н Здравков, има ли успех правителството в сектора на митниците за 2017 г., както неведнъж и самият премиер се хвали?

  - Изпълнението на плана в сектора на митниците е 0:0. Т.е., няма никакъв смисъл от промяна в митниците, след като се изпълнява планът. Това ръководство се характеризира със следните няколко отрицателни черти: то е първото, което не можа да направи абсолютно никакви промени в митниците, беше сменен само един началник във Варна, след като имаше акция на ГДБОП за голям контрабанден канал на китайски стоки, където бяха замесени митнически посредници. До тук влезли в сила присъда обаче няма. Това ръководство е първото, което не може да накара да заработи системата. На най-голямата „лапачка“ – ГКПП „Капитан Андреево“, в момента почти всички конкурси за шефове на смени се провалят, а парадоксалното е, че ръководството на праща шефове от „Калотина“, която се намира на другия край на България. За мен не означава, че корупцията е прекратена, а просто се затваря един канал. Т.е., стоката, влязла от Турция за Европа минава през Румъния или през Сърбия и затова хората от „Калотина“ поемат и Капитан Андреево, за да са сигурни, че няма да има издънки. Бай-големият канал за трафик на цигари, който минаваше през Турция в България минаваше по същото трасе – Калотина – Капитан Андреево. Той беше разбит от турските служби преди две години.

  - Ще се отрази ли негативно негативната картина на председателството ни в ЕС или поне за 6 месеца нашите служби ще успеят да овладеят нещата?

  - По отношение на председателството ни, Европа продължава да ни възприема като един от най-големите транзитни пунктове за нелегални цигари към ЕС. Ако това, че премиерът Бойко Борисов се хвали как контрабандата е намаляла със 7% е вярно, би трябвало 50 на сто от българите да са престанали да пушат само през 2017 г. Другото фрапиращо е, че митницата след масирани акции за борба с контрабандата е успяла да хване 4 камиона с цигари. Става дума за 36,5 млн. къса, което означава точно три камиона и половина… Част от цигарите, които се продават в България се произвеждат на манифактурен принцип в гаражи, в т. нар. частни фабрики от нарязания тютюн. През 2016 г. според статистиката на Агенция Митници, са задържани 51 тона, а сегашното ръководство е хванало 16 тона. Разликата е в пъти по-малко. Сегашният шеф на митниците Георги Костов е бил и главен секретар на МВР, т.е. неговата силна част би трябвало да е борба с контрабандата. Както виждаме обаче този сектор меко казано ни куца.

  - Успяваме ли поне да се справим с наркотиците?

  - Проблемът с наркотиците е много голям. Агенцията се похвали, че е задържала рекордна пратка хероин от 400 кг. Тук обаче има един съществен въпрос. Защо хероинът, който хващаме и е 2% от този, който минава през границите ни, е задържан на изхода? 80% от наркотика влиза от „Капитан Андреево“, а останалите 20 на сто са от Турция. На вход ние нямаме хванати големи количества хероин, а по-скоро на Дунав мост и на Дунав мост 2. Това означава, че продължава да си действа престъпна схема. Няма организирана престъпна група, която да пуска 200-300 кг. хероин само на късмет и на шанс. Проблемът с амфетамините ни също е много голям. В цяла Европа се коментира, че ние сме най-големите производители. Голяма част от тях достигаха и до терористичната организация ИДИЛ. В същото време не сме хванали и 20 кг. амфетамини. Статистиката ще излезе след няколко дни и ще видите, че съм прав. 15-20 кг. амфетамини е горе-долу потреблението за една седмица в София. Що се отнася до кокаина, вашите читатели не са чували за мащабни акции за задържани 20-50 кг. От няколко години Държавният департамент и Европа ни посочват като основен портал за внос на кокаин. Под „вещото“ ръководство на Георги Костов в Бургас и Варна се хвалят, че са хванали 0 грама кокаин, а в същото време службите казват, че влиза точно от там. Ние не внасяме марихуана, която е приоритет на МВР.

  - Какво сме загубили като финансови потоци от целия апокалипсис по границите, който описахте?

  - От всички политици научихме, че от горивата се губи 1 млрд. лв. годишно от акция, а като сложим ДДС, стават 1,2 млрд. лв. От тази сума, откакто имаме ново ръководство в митниците, то не е направило така, че да събере поне 10%. Количествата на горивата са малко по-високи от 2016 г. Експертите отдаваме това да речем на твърдението на Борисов, че икономиката нараства. От цигарите страната ни губи още близо 1 млрд. лв. без ДДС. До тук 2,4 млрд. лв. ги няма в държавата. Това, което Бойко Борисов говори, че сме събрали 4 млрд. лв. отгоре, е меко казано неточно. Това, което казвам, е официална статистика. Хубаво е да чуем, че сме се преборили с контрабандата на цигари, но аз не съм чул да е разбит голям канал и да бъде хванат някой бос. Последната шумотевица, за която и BIG5 писа, е т. нар. „Паскал“. Това се случи преди 2 години. Оттогава има затишие. Изводът за мен е, че каналите са преразпределени чисто политически, а парите от тях стигат до управляващите, които в момента са върхушката на ГЕРБ. Това е ясно и за МВР, както и за ЕС. Затова навсякъде ни споменават като най-корумпираната страна.

  - Трябва ли незабавно да бъде сменен Георги Костов и да се назначи нов шеф на митниците?

  - Първо Георги Костов не трябваше да бъде назначаван. Със същия успех можеха да го направят шеф на АЕЦ „Козлодуй“. Когато финансовият министър Владислав Горанов го презентираше, твърдеше, че е много запознат с корупцията и контрабандните канали. Не виждам какво прави Костов в митниците. Той беше отстранен, защото се твърдеше, че е оказал натиск на свои колеги от служебното правителство. Костов обжалва тази заповед на служебния кабинет, но обжалването му беше отхвърлено от съда. Това за мен означава, че уволнението му е било правомерно и е недопустимо да оглавява митниците. Няма нищо лошо в това да си прави екип, но на конкурс за шеф на едно от най-важните звена – Митническо разузнаване и разследване, се явява единствено приятел на Жоро Костов, който е негов зам.-шеф, и печели конкурса. За първи път в историята на митниците някой иска да отиде от замшефско място на по-нисък пост. По този начин се правят конкурсите в Агенция „Митници“. Последният интересен случай беше преди два месеца. Беше спрян бус с маркови стоки на „Капитан Андреево“, оставя се в гаража запечатан, докато дойде другата смяна, за да го провери. През нощта митничарите, без да се притесняват от камерите, връщат цялата контрабандна стока на собственика, тъй като са поели ангажимент. На другия ден, когато идва смяната, се оказва, че микробусът е разпломбиран и почти празен. Агенция „Митници“ крие тази много показателна случка, която показва как се работи. Попитайте ръководството да видим какво ще ви отговори…

  - Успяваме ли да се справим с каналджийството при мигрантите?

  - Говорим за хора, които минават през митническите пунктове. Някои от тях са с фалшиви документи. Бежанският поток е намалял, доколкото се съобразява с метеорологичните условия. Не трябва да забравяме, че има образуващи се лагери в Сърбия и около Сърбия. Тези хора са минали през България, а не през Гърция.

  - Вие пострадахте, след като бяхте нападнат на улицата. До къде стигна разследването по този случай?

  - Служителите от СДВР направиха всичко възможно да прекратят случая и да го обявят за случай с неизвестен извършител, тъй като в началото на разследването можеше да се стигне до покровителите на извършителите, които в момента са в ръководството на ПГ на ГЕРБ. Полицаите прецениха, че са прекалено малки в системата на МВР, за да довършат разследването, въпреки че са им дадени три имена и ЕГН на поръчителите. Най-големият куриоз е, че човека, за когото твърдят, че е поръчител, не бил в деня и в часа на побоя в квартала. По-голяма простотия от това аз не бях чувал. Става въпрос за Митко Стефанов – Каратиста. Той е на пряко подчинение на един влиятелен човек от ГЕРБ, който е известен с многото си апартаменти. Всичко е свързано с контрабандните канали, за които ви разказах.

  - Получавали ли сте след това нови заплахи?

  - Няма как да имам заплахи, тъй като документите, които съм предоставил и се „загубиха“ в СДВР, са достатъчна спирачка, за да имам още заплахи. Те обвързват управляващите от ГЕРБ с контрабандни цигари. Имам и аудио записи, както и снимки на човека, който ме е поръчал.

  - Над какво работите в момента?

  - Занимавам се с анализи и пътувам доста в страни от ЕС. Тепърва ще излизат неща за Георги Костов. Ще направя всичко възможно партньорите ни от ЕС и от службите, докато има техни представители в България, да разберат точно как се управляват митниците и кои са виновниците, независимо за кой период и за кое правителство става въпрос. Например, между 5-7 души поддържат големите канали за горива. Оказва се, че „големият монополист“ „Лукойл“ няма нищо общо с това, колкото и популистки да звучи. Компанията има полза да е монополист, но няма сметка да има контрабанда за гориво, защото губи от това. В Северна България например пък няма измервателни уреди и буквално може да внесете танкер с гориво. Всичко това е покровителствано от митничари, политици и полицаи. Шефът на Агенция Митници не дава интервюта, защото няма какво да каже. До края на своя мандат сигурно няма да го чуем.

  Интервю на Васил Василев, BIG5

 • Петък, 04 Ноември 2016 09:48
  Мила Искренова пред BIG5: Пак ще сме известни в ЕС само със Стоичков и киселото мляко, културното министерство отново пренебрегна легенди като Райна Кабаиванска

  При подготовката за Председателството ни нямаше добре изработена концепция. Можеше да покажем прекрасни спектакли. Проблемът ни е, че ние самите не знаем как да се покажем пред европейците.

Оставете коментар