Вторник, 11 Август 2020

Вторник, 20 Септември 2016 13:13

Кабинетът одобри изборната тарифа, по която партиите ще плащат на БНР и БНТ

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми

Министерският съвет одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) и техните регионални центрове при произвеждането на 6 ноември 2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум с одобрените три въпроса.

Това съобщи пресслужбата на кабинета.

Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР и е приета не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

Правителството одобри и вида и съдържанието на информационния лист за произвеждане на национален референдум с въпроси: "Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?"; "Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?"; "Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?".

Информационният лист съдържа информация за мотивите за провеждане на национален референдум, като информира детайлно за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.
Областните управители, кметовете и техните администрации ще бъдат ангажирани с осигуряването на публичност на информацията, свързана с произвеждането на референдума, вкл. чрез интернет страниците на администрациите, чрез поставяне на информацията на общодостъпни места и използването на др. канали за информиране.

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума - 8 август 2016 г. Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.
Гласуването се извършва с бюлетина, която съдържа трите въпроса и възможните отговори - "Да" и "Не". Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси включени в бюлетината за референдума. Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "X" или "V" избрания от него отговор, поставя бюлетината в плик и пуска плика в избирателната урна, като полага подпис в списъка.
Националният референдум ще се проведе на 6 ноември 2016 г. заедно с изборите за президент и вицепрезидент. Денят за гласуване в страната започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., а извън страната започва в 7.00 ч. местно време и приключва в 20.00 ч. местно време.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар