Четвъртък, 01 Октомври 2020

Събота, 11 Май 2019 16:09

Порожанов и Порожанова не съжителствали на съпружески начала?

МЗХГ: ЕГН-то на Порожанова е попаднало в грешна графа 

Министърът на земеделието Румен Порожанов е депозирал вчера молба до антикорупционната комисия - цялата информация от имуществената му декларация да бъде публикувана на сайта на комисията. Това съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. 

В подадената декларация са посочени всички обстоятелства както по отношение на Порожанов, така и за неговата съпруга, пише в съобщението. 

Публикуваме пълното съобщение на пресцентъра на МЗХГ:

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов депозира в петък заявление до КПКОНПИ, с което моли да бъдат предприети мерки за публикуването на всички данни от хартиения носител на подадената от него декларация за 2017 г., в това число и данните по отношение на съпругата му, тъй като не попадат в хипотезата на чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ. 
В подадената декларация са посочени всички обстоятелства, както по отношение на лицето, заемащо висша публична длъжност, така и за неговата съпруга. При попълването на декларацията на стр. 2 не е направена отметка за нито едно от посочените обстоятелства:
1. Наличие на фактическа раздяла
2. Не живее заедно със съпругата си и няма общо домакинство и няма да декларира нейното имущество и доходи на основание чл.37, ал. 5 от ЗПКОНПИ
3. Фактическо съжителство на съпружески начала. 
Предвид липсата на отметка в посочените по-горе колони, механичното пренасяне на ЕГН-то на съпругата му от предходната колона, в която са посочени имената и ЕГН-то за съпругата, в колоната за случаите по чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ за „фактическо съжителство на съпружески начала", не отговаря на действителното положение и не следва да се счита за нежелание за публикуване на информация относно лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала. 
По отношение на единственото, установено от комисията несъответствие, за същото е получено уведомително писмо от 13.03.2019 г., в което се посочва, че не са попълнени трудовите доходи от заеманата длъжност за 2017 г. В определение от комисията 14-дневен срок е подадена коригираща декларация и е представена необходимата информация.

Вчера беше съобщено, че приключилата преди време проверка на антикорупционната комисия е установила несъответствие в имуществената декларация, подадена от министъра. Беше му даден и срок да подаде коригиращ документ. 

Заради публикации, от които стана ясно, че КПКОНПИ не е публикувала изцяло или че е променила декларацията на Порожанов, Антикорупционната комисия уточни, че е „публикувала на интернет портала си всички подадени декларации за имущество и интереси за 2018 г., на лица, заемащи висши публични длъжности, включително и декларацията на Румен Андонов Порожанов“.

Министърът „е включил информация за лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала“, но е „декларирал е пред Комисията, и че не желае да бъде публикувана информация относно лицето“, се посочва в съобщението.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар