Вторник, 20 Март 2018
Вторник, 01 Август 2017 09:32

"Милко Понса" го закъса. Петя Славова и Цветелина Бориславова взимат хотела му в Слънчев бряг!

Хотелски комплекс „Перла“ в Слънчев бряг е обявен за публична продажба, показа проверка на сайта Gramofona.com.

Частният съдебен изпълнител Ивелина Божилова го вади на търг с начална цена от 12 269 500 лв. без ДДС. Причината за проданта са дългове на собственика на имота – фирмата „Амбасадор мениджмънт“ ООД, към „Българо-американска кредитна банка“ и присъединения взискател „Инвестбанк“. Търгът включва хотелската база с 29 апартамента, както и цялото оборудване и обзавеждане на имотите – от скъпа техника до вилиците и бъркалките.

Управител на длъжника „Амбасадор мениджмънт“ е Константин Киряков, основен съдружник на който е бургаският бизнесмен Милко Милков чрез свои фирми. В графата „съдружници“ в Търговския регистър са вписани дружествата „Холидей он“, „Деро – Милко Милков“, „Понс-холдинг“ и „Перла холидейз“.

Милко Понса, с каквото прозвище е известен предприемачът, неведнъж е привличал медийно внимание към себе си. По информация на сайта „Капитал“ бургаският „Понс холдинг“ има 3 хотела в Слънчев бряг – „Сокол“, „Гълъб“ и „Перла“, последният открит през 2005 г. Собственикът на „Понс“ Милко Милков заедно със Златомир Иванов-Баретата заедно са обвиняеми като лидери на престъпна група за източване на ДДС. Дружеството на бургазлията „Понс холдинг“ участваше в консорциума от фирми, които трябваше да строят газопровода „Южен поток“ през България.

Компанията Милков се сочи и като основен виновник за погубването на една от най-атрактивните спортни бази в града – Колодрума. „Понс холдинг“ беше съдружник на Община Бургас в акционерното дружество „Вени комерс”, което стопанисва комплекса. Намеренията там да се построи модерен спортен комплекс със зали, хотелска част и подземен паркинг останаха само неизпълнени обещания.

Комплекс „Перла“ не е единственият имот на свързаната с Милков фирма „Амбасадор мениджмънт“, който се продава за дългове. В началото на месец май тази година на търг беше обявен и хотел „Княз Павел“ в Павел баня, чиято земя заедно със сградите бе оценена на 6 млн. лв. Продажбата бе организира заради дълг на свързаната компания „Понсстройинженеринг“.

Кандидатите да купят хотел „Перла“ в Слънчев бряг могат да подават наддавателните си предложения в Районния съд в Несебър до 15 август тази година.  

Снимки: КЧСИ

Свързани статии (по етикет)

 • Вторник, 01 Август 2017 09:32
  ТРАГЕДИЯ! Да плачеш или да се смееш?! Човек на Валери Симеонов разрешил музиката след 23 часа в клубовете в Слънчев бряг!

  Лидерът на "патриотите" трябва първо да накаже своя човек и после да обикаля за да ограничава шума по курортите!

 • Вторник, 01 Август 2017 09:32
  Цацаров нареди проверка на таксите, събирани в Слънчака

  Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил на Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура - Бургас да извършат проверка за законността на дейностите, извършвани на територията на к.к. „Слънчев бряг“.

  Проверката обхваща събираните такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др. от страна на “Слънчев бряг” АД и на Община Несебър, за времето на активния летен сезон 2016 г.

  При преглед на правния статут на дружеството, 75 % от капитала на което е държавна собственост, Окръжна прокуратура - Бургас е установила, че „Слънчев бряг“ АД не е административен орган, т.е. не е част от изпълнителната власт.

  Въпреки това борда на дружеството е въвел редица изисквания за извършване на стопанска дейност, с които се въздейства едностранно в правната сфера на неограничен кръг лица. Издалият акта правен субект не е оправомощеният от законодателя правен субект да формира валидно вола и така да упражни държавна власт. А щом липсва надлежно оправомощен субект, налице е липса на същностен елемент на акта и той е нищожен.

  Извършената проверка е установила основания за предприемане на действия от прокуратурата по четири решения на борда на  „Слънчев бряг“АД. Решенията са протестирани от Окръжна прокуратура - Бургас пред Административен съд – Бургас и е поискала обявяването им за нищожни.

  Атакуваните решения касаят промяна на статута на пътищата, собственост на „Слънчев бряг“ АД, общите условия за ползването на инфраструктурата на комплекса и правилата за движение по неотворените за обществено ползване пътища, както и две решения за определяне на цените на предоставяне на права и услуги в комплекса.

  На 01.03.2011 г., Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД е приел решение за промяна на статута на пътищата на „Слънчев бряг“ АД като от отворени за обществено ползване, ги е променил в частни пътища, неотворени за обществен достъп. Със същото решение е одобрен и проект за „Организация на движение и обособяване на паркоместа за „Синя зона“ в к. к. “Слънчев бряг – изток“, като са въведени правила за движение по нея. По силата на това решение дружеството изисква заплащането на такси за ползването на транспортните и пешеходните алеи в комплекса.

  От събраните в хода на проверката материали е установено, че тези пътища нямат статут на "частни пътища, неотворени за обществено ползване", а представляват публична общинска собственост. Те, съгласно Закона за пътищата, се управляват от кмета на съответната община, който има материалната компетентност от закона да постановява заповеди с оглед правилното ползване и управление на тези пътища.

  Според прокуратурата, Съветът на Директорите няма компетенции за промяна на статута на частните пътища на „Слънчев бряг“ АД.

  „Дружеството „Слънчев бряг“ АД, чрез протестираното Решение на Съвета на Директорите, превишава правата си, като осъществява привидна, идентична с административната дейност, изразяваща се във властническо волеизявление, с което се създават задължения, респ. права за големи групи от хора. Като стопанска организация, регистрирана по ТЗ, „Слънчев бряг“ АД е субект на правото, равнопоставен на всеки друг- ЮЛ или ФЛ, поради което е некомпетентно да се произнася с волеизявления, припокриващи се с административни актове. Единствена административно-териториална единица според Конституцията на РБ, компетентна да прави това, е Община Несебър“ е посочено в протеста.

  Едновременно с това Окръжна прокуратура - Бургас е отправила предложение по реда на надзора за законност и до кмета на община Несебър, за извършване на незабавна проверка на ползването и управлението на всички пътища, които са отворени за обществено ползване в к. к. „Слънчев бряг“, както и да издаде необходимите административни актове за правилното ползване и управление на тези пътища. За предприемането на тези мерки прокуратурата е определила срок на кмета на община Несебър – 30.09.2016 г.

  С решение от 07.04.2014 г. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е приел и действат Общи условия за ползването на инфраструктурата на к.к. “Слънчев бряг – изток”. Тези Общи условия съдържат Правила за движение по неотворените за обществено ползване пътища в к.к. “Слънчев бряг – изток”. Те са приети под формулировката «за сключването на сделки с трети лица за ползване на собствената на „Слънчев бряг“ АД инфраструктура, срещу заплащане на дължимата цена на услугата на предоставянето». В тях са предвидени контролни режими, правила, права и услуги, които не представляват търговски сделки по смисъла на търговския закон.

  Търговското дружество не е административен орган, а актовете му имат вътрешноведомствен характер. Тъй като дружеството е гражданскоправен субект, а не орган, упражняващ властнически правомощия, актовете им не представляват властническо волеизявление, съответно на административен акт, поради което са нищожни.

  С Решение от 05.04.2016 г. и Решение от 15.06.2016 г на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са актуализирани цените на предоставяните права и услуги за ползване на инфраструктура и цените за тях.

  Единственият оправомощен орган на територията на к.к.“Слънчев бряг“ да приема такива е Община Несебър. Община Несебър е регламентирала плащания под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др., чрез подзаконови нормативни актове-наредби, приети с Решения на Общинския съвет. С атакуваните решения се дублират регламентираните от общината дължими такси, което е незаконно и недопустимо. Затова Окръжна прокуратура – Бургас е поискала и тези решения да бъдат обявени за нищожни, като издадени от некомпетентен орган.“

 • Вторник, 01 Август 2017 09:32
  Миньори блокират пътя Бургас - Слънчев бряг

  Те твърдят, че не са получавали обезщетенията си с месеци

Оставете коментар